LIÊN HỆ

  • 0979.181.030
  • [email protected]
  • P.118, L.3, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, HCMC, Việt Nam

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#273 Lê Ngọc Quang
good 10 giờ trước
#271 Ngoman
Nhanh, tự động. Tin tưởng. Có điều tỷ giá hơi cao 2 ngày trước
#270 Lê duy bảo
Rất nhanh 2 ngày trước
#269 Pham Cong Khuong
Thanks! 2 ngày trước
#268 LE DUY LINH
QUÁ GOOD, TRIỆU LIKE ^^ 2 ngày trước
#267 morata david
gút 3 ngày trước
#266 Minh Nguyen Thanh
toet voi, giao dich don gian va nhanh 3 ngày trước
#265 nguyenxem
nhanh 3 ngày trước
#264 morata david
nhanh gon le 3 ngày trước
#263 ĐỖ VĂN TUẤN
nhanh gọn lẹ . 3 ngày trước


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 0.0300 BTC 1,752,986 DAB 22 phút trước
MUA 2,825,509 VCB 2.790 LTC 1 giờ trước
BÁN 24.35 BTCE 600,610 VCB 2 giờ trước
MUA 1,100,000 ACB 40.75 BTCE 2 giờ trước
MUA 80,685,000 VCB 3,000.00 BTCE 2 giờ trước
MUA 1,971,000 DAB 73.00 BTCE 2 giờ trước
BÁN 131.00 BTCE 3,243,955 DAB 2 giờ trước
MUA 1,008,758 VCB 1.000 LTC 3 giờ trước
BÁN 0.669 ETH 3,713,122 VCB 3 giờ trước
BÁN 9.100 LTC 7,927,350 VCB 3 giờ trước
ĐỔI 32.50 PMUSD 0.0108 BTC 3 giờ trước
MUA 1,007,616 VCB 0.960 LTC 4 giờ trước
BÁN 17.00 BTCE 418,300 VCB 5 giờ trước
MUA 2,024,625 VCB 75.00 BTCE 8 giờ trước
MUA 1,058,166 VCB 1.000 LTC 8 giờ trước
MUA 2,097,248 VCB 2.000 LTC 8 giờ trước
MUA 3,207,517 ACB 3.049 LTC 8 giờ trước
MUA 7,731,059 ACB 286.92 BTCE 9 giờ trước
MUA 11,296,485 CARD 1.383 ETH 9 giờ trước
BÁN 18.00 BTCE 443,100 VCB 10 giờ trước
BÁN 2.519 LTC 2,199,616 VCB 10 giờ trước
BÁN 2.995 ETH 16,147,669 VCB 10 giờ trước
MUA 711,828 VCB 0.100 ETH 10 giờ trước
MUA 105,959 VCB 0.100 LTC 10 giờ trước
MUA 7,568,908 VCB 1.123 ETH 11 giờ trước
MUA 7,259,252 VCB 1.000 ETH 11 giờ trước
MUA 4,586,864 VCB 0.0707 BTC 11 giờ trước
MUA 3,800,685 VCB 0.0582 BTC 12 giờ trước
BÁN 0.150 ETH 784,350 VCB 13 giờ trước
BÁN 0.492 ETH 2,517,708 VCB 15 giờ trước
MUA 756,585 VCB 0.0110 BTC 17 giờ trước
BÁN 0.0149 BTC 851,286 ACB 18 giờ trước
MUA 624,000 DAB 24.00 BTCE 20 giờ trước
BÁN 0.100 ETH 558,400 VCB 20 giờ trước
MUA 35,000,000 VCB 1,344.89 PMUSD 22 giờ trước
MUA 19,989,927 VCB 766.64 PMUSD 22 giờ trước
MUA 6,902,700 VCB 266.00 BTCE 23 giờ trước
BÁN 240.00 BTCE 5,841,900 VCB 23 giờ trước
BÁN 28.40 PMUSD 630,660 DAB 23 giờ trước
MUA 3,786,510 VCB 0.531 ETH 1 ngày trước
BÁN 2,000.00 BTCE 48,799,000 CARD 1 ngày trước
MUA 25,166,650 VCB 970.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 25,895,000 VCB 1,000.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 6,530,892 VCB 0.0993 BTC 1 ngày trước
MUA 10,571,699 VCB 2.210 DSH 1 ngày trước
MUA 5,000,000 CARD 4.886 LTC 1 ngày trước
MUA 6,486,250 VCB 250.00 BTCE 1 ngày trước
BÁN 1.000 LTC 927,340 VCB 1 ngày trước
BÁN 222.00 BTCE 5,401,310 DAB 1 ngày trước
BÁN 0.1793 BTC 10,685,653 VCB 1 ngày trước
MUA 9,340,200 DAB 360.00 BTCE 1 ngày trước
BÁN 270.00 BTCE 6,571,200 VCB 1 ngày trước
MUA 10,383,006 VCB 9.008 LTC 1 ngày trước
MUA 5,000,000 ACB 0.0707 BTC 1 ngày trước
BÁN 0.2855 BTC 17,268,031 CARD 1 ngày trước
MUA 5,633,825 VCB 0.0800 BTC 1 ngày trước
MUA 1,157,857 CARD 1.000 LTC 1 ngày trước
MUA 11,347,560 VCB 1.405 ETH 1 ngày trước
MUA 125,400,000 VCB 5,000.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 87,762,500 VCB 3,500.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 75,240,000 VCB 3,000.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 125,400,000 VCB 5,000.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 7,531,524 VCB 1.000 ETH 1 ngày trước
MUA 1,075,604 VCB 1.000 LTC 1 ngày trước
MUA 5,373,720 VCB 5.000 LTC 1 ngày trước
BÁN 0.0187 BTC 1,131,926 VCB 1 ngày trước
MUA 7,405,999 VCB 0.997 ETH 1 ngày trước
BÁN 1,000.00 BTCE 24,346,700 VCB 1 ngày trước
BÁN 450.00 BTCE 10,942,950 VCB 1 ngày trước
BÁN 400.00 BTCE 9,726,700 VCB 1 ngày trước
MUA 1,102,400 DAB 0.150 ETH 2 ngày trước
MUA 7,305,578 VCB 1.000 ETH 2 ngày trước
BÁN 1.400 ETH 9,201,000 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.200 ETH 1,228,810 VCB 2 ngày trước
MUA 111,427 CARD 0.100 LTC 2 ngày trước
MUA 7,908,100 VCB 1.000 ETH 2 ngày trước
MUA 23,065,817 VCB 2.806 ETH 2 ngày trước
BÁN 0.0153 BTC 950,410 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.100 ETH 692,675 DAB 2 ngày trước
MUA 8,004,559 VCB 0.997 ETH 2 ngày trước
ĐỔI 12.90 PMUSD 0.0034 BTC 2 ngày trước
BÁN 61.00 BTCE 1,479,305 VCB 2 ngày trước
BÁN 100.00 BTCE 2,425,000 DAB 2 ngày trước
BÁN 200.00 BTCE 4,858,500 DAB 2 ngày trước
BÁN 0.200 ETH 1,385,650 VCB 2 ngày trước
MUA 3,188,094 VCB 0.399 ETH 2 ngày trước
MUA 112,652 VCB 0.100 LTC 2 ngày trước
BÁN 9.60 BTCE 229,980 VCB 2 ngày trước
MUA 25,075,000 ACB 1,000.00 BTCE 2 ngày trước
BÁN 286.00 BTCE 6,953,650 VCB 2 ngày trước
MUA 251,400 ACB 10.00 BTCE 2 ngày trước
BÁN 5.00 BTCE 116,025 DAB 2 ngày trước
MUA 11,084,668 VCB 10.000 LTC 2 ngày trước
BÁN 18.000 LTC 17,991,700 CARD 2 ngày trước
MUA 502,892 VCB 0.450 LTC 2 ngày trước
BÁN 0.0100 BTC 605,237 CARD 2 ngày trước
BÁN 25.00 PMUSD 549,500 ACB 2 ngày trước
BÁN 0.170 ETH 1,189,777 VCB 2 ngày trước
MUA 560,622 DAB 0.500 LTC 2 ngày trước
MUA 3,324,511 ACB 2.999 LTC 2 ngày trước