Giao dịch OmiseGO ( OMG )

( Tin Mới Nhất - Ngày Đăng 03/01/2018 15:11)

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#1280 Ta hoang hai
Ok 6 giờ trước
#1279 Le Quang Long
Rất tốt 12 giờ trước
#1278 20dec
good. fast 1 ngày trước
#1277 ho huu phien
Rat yen tam! 2 ngày trước
#1276 ho huu phien
Nhanh nhi! 3 ngày trước
#1275 Tahoanghai
Ok tuyet 4 ngày trước
#1274 Tahoanghai
Rat tot .nhanh ok 4 ngày trước
#1273 nguyen duc tuan
gioi lam 4 ngày trước
#1272 Chi
nhanh vô cùng 4 ngày trước
#1271 lê bá tấn
cảm ơn về giao dich rất nhanh 4 ngày trước
#1270 Tran Van Doan
ok 4 ngày trước
#1269 Nguyen Duc Tam
Dich vu tot 6 ngày trước
#1268 nguyễn hữu lợi
tuyet voi 17/03/2018 07:33
#1267 ho huu phien
nhanh nhi! 16/03/2018 11:42
#1266 zos
good 16/03/2018 11:29


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 35.00 WEX 782,000 VCB 2 giờ trước
BÁN 1,500.15 XVG 1,413,642 VCB 3 giờ trước
BÁN 0.409 LTC 1,520,236 VCB 3 giờ trước
BÁN 602.00 XVG 562,186 VCB 3 giờ trước
BÁN 494.00 XVG 471,704 VCB 3 giờ trước
BÁN 100.00 XVG 92,300 VCB 4 giờ trước
MUA 2,721,437 VCB 0.200 ETH 6 giờ trước
BÁN 0.617 LTC 2,334,770 VCB 6 giờ trước
MUA 8,725,077 VCB 0.656 ETH 7 giờ trước
BÁN 2,000.00 XVG 1,788,500 VCB 10 giờ trước
BÁN 3.177 ETC 1,375,488 VCB 10 giờ trước
MUA 1,443,341 VCB 0.110 ETH 10 giờ trước
MUA 8,597,985 VCB 0.661 ETH 10 giờ trước
BÁN 9.000 NEO 14,103,071 VCB 12 giờ trước
BÁN 8.231 ETC 3,590,254 VCB 12 giờ trước
MUA 600,000 VCB 25.00 WEX 12 giờ trước
MUA 4,519,801 ACB 0.0199 BTC 12 giờ trước
BÁN 0.145 LTC 552,814 VCB 13 giờ trước
BÁN 0.333 LTC 1,234,714 VCB 13 giờ trước
BÁN 0.0197 BTC 3,883,038 VCB 21 giờ trước
MUA 2,945,559 VCB 0.220 ETH 22 giờ trước
BÁN 0.0650 BCH 1,448,388 VCB 1 ngày trước
BÁN 1.00 XMR 4,565,862 VCB 1 ngày trước
BÁN 0.0870 BTC 16,730,864 VCB 1 ngày trước
BÁN 0.491 LTC 1,791,962 VCB 1 ngày trước
BÁN 324.00 WEX 7,300,700 VCB 1 ngày trước
MUA 7,887,744 ACB 500.00 XRP 1 ngày trước
BÁN 1.00 BTG 1,280,435 VCB 1 ngày trước
BÁN 0.0190 BTC 3,693,414 VCB 1 ngày trước
BÁN 225.00 XRP 3,213,350 VCB 1 ngày trước
BÁN 0.490 ETH 5,770,739 VCB 1 ngày trước
BÁN 2,900.00 XVG 2,242,300 CARD 1 ngày trước
BÁN 0.997 ETC 411,727 VCB 1 ngày trước
BÁN 3.313 LTC 11,935,523 VCB 1 ngày trước
MUA 464,422 VCB 1.000 ETC 1 ngày trước
MUA 959,800 VCB 40.00 WEX 1 ngày trước
BÁN 275.00 USDT 6,307,125 VCB 1 ngày trước
MUA 47,932,500 VCB 1,900.00 USDT 1 ngày trước
MUA 1,379,022 VCB 0.100 ETH 1 ngày trước
BÁN 0.10 XMR 469,042 VCB 2 ngày trước
MUA 1,162,854 VCB 1,510.00 XVG 2 ngày trước
BÁN 0.0141 BTC 2,789,048 VCB 2 ngày trước
MUA 1,191,335 VCB 0.280 LTC 2 ngày trước
MUA 99,412,500 VCB 4,100.00 USDT 2 ngày trước
BÁN 150.00 WEX 3,369,500 VCB 2 ngày trước
MUA 498,000 ACB 0.998 ETC 2 ngày trước
BÁN 0.100 LTC 385,590 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.189 LTC 735,321 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.270 LTC 1,051,198 VCB 3 ngày trước
MUA 480,000 VCB 20.00 WEX 3 ngày trước
BÁN 1.000 LTC 3,983,692 VCB 3 ngày trước
BÁN 1.230 LTC 4,906,629 VCB 3 ngày trước
BÁN 0.0121 BTC 2,522,137 ACB 3 ngày trước
BÁN 70.00 WEX 1,569,850 VCB 3 ngày trước
BÁN 1.000 LTC 3,998,135 VCB 3 ngày trước
BÁN 0.339 LTC 1,335,355 VCB 3 ngày trước
MUA 10,355,275 VCB 20.000 ETC 3 ngày trước
BÁN 3,327.00 USDT 77,014,550 VCB 3 ngày trước
MUA 520,498 CARD 1.000 ETC 3 ngày trước
MUA 3,200,000 ACB 0.0130 BTC 3 ngày trước
MUA 462,685 CARD 500.00 XVG 3 ngày trước
BÁN 3.997 ETC 1,937,642 VCB 3 ngày trước
BÁN 4.997 ETC 2,385,195 VCB 3 ngày trước
MUA 1,100,000 ACB 2.075 ETC 3 ngày trước
BÁN 0.0200 BTC 4,194,097 VCB 3 ngày trước
BÁN 1.030 LTC 4,062,047 VCB 3 ngày trước
BÁN 1.340 ETH 17,290,116 VCB 3 ngày trước
BÁN 0.105 LTC 402,866 VCB 4 ngày trước
MUA 4,702,646 VCB 0.0200 BTC 4 ngày trước
MUA 2,902,452 VCB 0.200 ETH 4 ngày trước
MUA 472,235 VCB 0.100 LTC 4 ngày trước
MUA 9,819,500 CARD 410.00 WEX 4 ngày trước
BÁN 0.550 LTC 2,119,159 VCB 4 ngày trước
MUA 10,867,500 VCB 620.00 XRP 4 ngày trước
BÁN 99.90 XVG 64,800 VCB 4 ngày trước
MUA 322,161 VCB 400.00 XVG 4 ngày trước
MUA 23,689,137 VCB 0.1100 BTC 4 ngày trước
MUA 8,453,984 VCB 18.000 ETC 4 ngày trước
BÁN 0.456 LTC 1,659,305 VCB 4 ngày trước
MUA 121,000 ACB 5.00 WEX 4 ngày trước
MUA 77,485 CARD 100.00 XVG 4 ngày trước
MUA 242,000 ACB 10.00 WEX 4 ngày trước
BÁN 2,619.16 XRP 41,000,000 VCB 4 ngày trước
MUA 1,423,024 VCB 0.100 ETH 4 ngày trước
MUA 20,666,250 VCB 800.00 USDT 4 ngày trước
MUA 79,058 VCB 100.00 XVG 4 ngày trước
MUA 3,944,024 CARD 4,900.00 XVG 4 ngày trước
BÁN 0.0152 BTC 2,980,870 ACB 4 ngày trước
BÁN 100.00 WEX 2,244,500 VCB 4 ngày trước
BÁN 0.500 ETH 6,120,175 DAB 4 ngày trước
MUA 883,461 VCB 1,100.00 XVG 4 ngày trước
MUA 1,723,680 VCB 0.120 ETH 4 ngày trước
BÁN 15.00 WEX 332,075 DAB 5 ngày trước
BÁN 8.50 WEX 185,793 DAB 5 ngày trước
BÁN 9.00 WEX 197,045 DAB 5 ngày trước
BÁN 8.00 WEX 174,540 DAB 5 ngày trước
BÁN 8.00 WEX 174,540 DAB 5 ngày trước
BÁN 9.53 WEX 208,973 DAB 5 ngày trước
MUA 1,483,142 VCB 0.100 ETH 5 ngày trước
BÁN 10.00 WEX 219,550 DAB 5 ngày trước