Giao dịch Bitcoin Gold ( BTG )

( Tin Mới Nhất - Ngày Đăng 22/11/2017 08:14)

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#969 Bui quoc viet
cam on 1 giờ trước
#968 Bui quoc viet
cam on 2 giờ trước
#967 pham quoc bao
tot 7 giờ trước
#965 Nguyen van thuong
Nhanh gọn, good 2 ngày trước
#964 Nguyen quang thi
Good 2 ngày trước
#963 Ngô Đức Cường
Cám ơn các bạn ! Trang web giao diện dễ dùng,giao dịch nhanh chóng ! Mình rất hài lòng 2 ngày trước
#962 pham quoc bao
tot 2 ngày trước
#961 Tanphu Mai
Rất tốt 2 ngày trước
#960 ho huu phien
U, hoi hop cho doi,roi cung co trong vi, nhanh! 3 ngày trước
#959 Bùi Đại Gia
Rất nhanh chóng 3 ngày trước
#958 nguyendat1131
Rất tốt 3 ngày trước
#957 Trần Thị Thúy An
good 4 ngày trước
#956 ngoc sang
Ok.khoái trang này.nhanh lẹ 4 ngày trước
#955 LENHATPHUCHUY
ngon lành 4 ngày trước
#954 Trần Chí Cường
Giao dịch nhanh mặc dù giá đang biến động, thật đáng tin cậy. 4 ngày trước


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 210.00 XRP 1,140,990 VCB 54 phút trước
BÁN 0.300 LTC 1,115,149 CARD 55 phút trước
MUA 725,409 VCB 100.01 XRP 1 giờ trước
BÁN 0.51 XMR 2,800,173 VCB 2 giờ trước
MUA 722,400 VCB 100.00 XRP 2 giờ trước
BÁN 2.000 LTC 7,013,378 ACB 2 giờ trước
BÁN 7.990 LTC 28,049,103 VCB 3 giờ trước
BÁN 0.1000 ZEC 669,113 VCB 3 giờ trước
BÁN 1.073 LTC 3,764,769 VCB 3 giờ trước
MUA 13,736,255 VCB 2,000.00 XRP 3 giờ trước
MUA 719,355 VCB 100.00 XRP 3 giờ trước
MUA 695,617 VCB 0.150 LTC 4 giờ trước
MUA 827,291 ACB 1.000 ETC 4 giờ trước
BÁN 1.000 ETH 10,679,211 VCB 4 giờ trước
BÁN 6.000 LTC 20,781,498 VCB 4 giờ trước
BÁN 0.987 ETC 605,295 VCB 4 giờ trước
MUA 917,312 CARD 0.200 LTC 5 giờ trước
MUA 481,329 VCB 0.100 LTC 5 giờ trước
MUA 13,139,538 VCB 3.000 LTC 5 giờ trước
BÁN 311.00 USDT 7,415,605 VCB 6 giờ trước
BÁN 0.987 ETC 604,987 VCB 6 giờ trước
MUA 10,031,467 VCB 0.500 DASH 6 giờ trước
MUA 11,534,916 VCB 2.600 LTC 6 giờ trước
BÁN 1,500.00 XRP 7,955,700 VCB 7 giờ trước
BÁN 0.512 ETH 5,217,376 VCB 7 giờ trước
BÁN 200.00 USDT 4,760,000 CARD 12 giờ trước
MUA 36,569,856 VCB 0.0800 BTC 14 giờ trước
MUA 5,293,170 VCB 0.410 ETH 15 giờ trước
MUA 1,310,445 ACB 0.100 ETH 15 giờ trước
BÁN 500.00 USDT 11,967,000 ACB 15 giờ trước
BÁN 3,000.00 WEX 71,996,700 VCB 16 giờ trước
BÁN 241.00 USDT 5,768,650 VCB 16 giờ trước
BÁN 0.0100 BTC 3,423,044 VCB 17 giờ trước
BÁN 734.00 USDT 17,616,370 VCB 17 giờ trước
BÁN 1.797 LTC 5,643,999 VCB 20 giờ trước
BÁN 1.290 LTC 4,048,242 DAB 20 giờ trước
MUA 651,570 VCB 0.10 BTG 21 giờ trước
BÁN 50.00 USDT 1,194,450 VCB 21 giờ trước
BÁN 1.290 LTC 3,997,374 VCB 22 giờ trước
MUA 27,582,435 CARD 4,000.00 XRP 22 giờ trước
MUA 723,135 VCB 99.79 XRP 23 giờ trước
MUA 8,437,197 VCB 0.0200 BTC 23 giờ trước
BÁN 0.0120 BTC 3,664,517 VCB 23 giờ trước
BÁN 5.497 LTC 16,798,764 VCB 23 giờ trước
MUA 24,320,667 VCB 6.000 LTC 24 giờ trước
BÁN 0.600 LTC 1,883,960 VCB 24 giờ trước
MUA 22,896,202 VCB 30.000 ETC 1 ngày trước
MUA 3,939,764 VCB 5.000 ETC 1 ngày trước
MUA 6,521,707 ACB 1.00 BTG 1 ngày trước
BÁN 1.500 LTC 4,579,824 VCB 1 ngày trước
MUA 8,393,540 VCB 287.00 USDT 1 ngày trước
BÁN 0.1300 ZEC 871,710 VCB 1 ngày trước
BÁN 111.00 XRP 584,001 VCB 1 ngày trước
MUA 3,131,368 VCB 0.50 BTG 1 ngày trước
MUA 4,058,180 VCB 1.000 LTC 1 ngày trước
BÁN 0.485 LTC 1,595,879 VCB 1 ngày trước
MUA 1,324,910 DAB 0.100 ETH 1 ngày trước
BÁN 4,100.00 USDT 99,209,000 CARD 1 ngày trước
BÁN 100.00 XRP 529,500 VCB 1 ngày trước
MUA 4,710,640 VCB 0.0100 BTC 1 ngày trước
BÁN 430.00 WEX 10,383,350 VCB 1 ngày trước
BÁN 0.300 LTC 956,637 VCB 2 ngày trước
BÁN 95.00 USDT 2,267,200 VCB 2 ngày trước
MUA 12,928,550 VCB 1.000 ETH 2 ngày trước
BÁN 325.28 XRP 1,714,158 VCB 2 ngày trước
MUA 3,531,970 VCB 500.00 XRP 2 ngày trước
BÁN 0.2874 ZEC 2,079,223 VCB 2 ngày trước
MUA 67,923,078 VCB 5.000 ETH 2 ngày trước
MUA 2,057,809 ACB 0.150 ETH 2 ngày trước
BÁN 0.990 LTC 3,300,330 VCB 2 ngày trước
MUA 5,249,000 VCB 200.00 WEX 2 ngày trước
BÁN 0.135 DASH 2,344,567 VCB 2 ngày trước
BÁN 720.00 USDT 17,384,700 VCB 2 ngày trước
BÁN 1.977 ETC 1,308,279 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.73 XMR 4,086,559 VCB 2 ngày trước
MUA 1,377,423 VCB 0.100 ETH 2 ngày trước
BÁN 2.069 ETC 1,344,198 DAB 2 ngày trước
BÁN 251.00 WEX 6,108,550 VCB 2 ngày trước
BÁN 464.13 WEX 11,298,266 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.999 ETH 11,150,060 VCB 2 ngày trước
BÁN 3.000 ETC 2,033,634 VCB 2 ngày trước
BÁN 225.00 XRP 1,261,447 VCB 2 ngày trước
MUA 9,458,805 VCB 9.000 NEO 2 ngày trước
BÁN 8.997 ETC 6,218,800 VCB 2 ngày trước
MUA 1,068,122 VCB 1.000 NEO 2 ngày trước
BÁN 85.00 USDT 2,045,625 VCB 2 ngày trước
MUA 3,865,000 ACB 0.280 ETH 2 ngày trước
MUA 986,117 CARD 0.210 LTC 2 ngày trước
BÁN 0.398 LTC 1,410,638 VCB 2 ngày trước
BÁN 7.000 ETH 80,224,540 VCB 2 ngày trước
MUA 492,949 VCB 0.100 LTC 2 ngày trước
BÁN 451.00 USDT 10,890,605 VCB 2 ngày trước
BÁN 14.918 LTC 52,790,826 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.1862 ZEC 1,454,137 VCB 2 ngày trước
MUA 4,469,503 VCB 1.000 LTC 2 ngày trước
BÁN 2.984 ETC 1,908,739 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.1340 ZEC 1,033,966 ACB 2 ngày trước
BÁN 0.1013 ZEC 783,619 VCB 2 ngày trước
MUA 4,646,002 VCB 0.340 ETH 2 ngày trước
MUA 3,005,966 VCB 0.220 ETH 2 ngày trước