Giao dịch Decred ( DCR )

( Tin Mới Nhất - Ngày Đăng 25/05/2018 09:54)

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#1360 NGUYỄN NGỌC SƠN
qua nhanh 14/06/2018 13:16
#1359 nguyen duc tuan
nhanh, gọn, lẹ 06/06/2018 19:58
#1358 le thi thanh truc
Trang Ok. Mua bán được nhiều coin. 02/06/2018 14:40
#1357 NGUYEN THANH TAM
Không thể nói là ok được ! Phải nói là tuyệt vời ! 02/06/2018 11:17
#1356 NGUYEN THANH TAM
Giao dịch rất ok, Hổ trợ rất nhiệt tình ! 28/05/2018 13:25
#1355 Pham Huu Nghia
Nhanh 24/05/2018 04:18
#1354 Nguyễn Hoàng Ân
good 21/05/2018 10:25
#1353 Tran The Hoang
Cảm ơn AD... giao dịch nhiều lần và đều thành công, nhiệt tình và nhanh chóng <3 19/05/2018 21:56
#1352 Mai Thức
Giao dịch nhanh chóng ! 19/05/2018 11:17
#1351 Ngô Đức Cường
Rất oke 18/05/2018 21:23
#1350 lê bá tấn
Giao dịch nhanh 17/05/2018 22:25
#1349 phan van hong cuong
giao dich qua nhanh 16/05/2018 17:12
#1348 lư phú thành
quá nhanh, quá nguy hiểm 16/05/2018 13:06
#1347 kiemtiensusu
Đã giao dịch thành công, rất nhanh và tốt 16/05/2018 12:13
#1346 LE DUY LINH
RẤT NHANH, UY TÍN 16/05/2018 05:43


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 1.330 ETH 14,020,953 VCB 47 phút trước
MUA 3,221,620 ACB 920.00 ADA 6 giờ trước
BÁN 340.00 XVG 194,760 VCB 9 giờ trước
BÁN 0.0200 BTC 2,912,295 VCB 13 giờ trước
BÁN 0.4990 ZEC 2,087,764 VCB 1 ngày trước
BÁN 255.00 WEX 5,349,500 VCB 1 ngày trước
BÁN 1.000 ETH 11,645,583 VCB 1 ngày trước
BÁN 0.217 LTC 455,479 VCB 1 ngày trước
BÁN 0.2200 ZEC 919,807 VCB 1 ngày trước
BÁN 200.00 USDT 4,344,500 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.581 LTC 1,205,898 DAB 2 ngày trước
BÁN 0.0100 BTC 1,438,720 VCB 2 ngày trước
BÁN 750.00 XVG 456,500 VCB 2 ngày trước
MUA 2,939,483 DAB 0.0181 BTC 2 ngày trước
BÁN 1.00 XMR 2,629,108 VCB 2 ngày trước
BÁN 5.002 ETC 1,622,636 VCB 2 ngày trước
BÁN 2.999 ETC 969,469 VCB 2 ngày trước
MUA 1,438,270 VCB 0.624 LTC 2 ngày trước
BÁN 45.00 WEX 939,500 VCB 3 ngày trước
BÁN 0.120 LTC 251,963 VCB 3 ngày trước
BÁN 0.0795 BTC 11,642,522 VCB 3 ngày trước
BÁN 0.3000 ZEC 1,260,317 VCB 3 ngày trước
BÁN 140.00 XRP 1,615,140 VCB 3 ngày trước
BÁN 15.00 WEX 309,500 DAB 3 ngày trước
BÁN 2.350 ETH 26,327,248 CARD 3 ngày trước
BÁN 0.0788 BCH 1,424,149 CARD 4 ngày trước
BÁN 0.5389 ZEC 2,289,869 VCB 4 ngày trước
BÁN 100.00 ADA 353,900 VCB 4 ngày trước
BÁN 4.00 XMR 10,466,520 VCB 4 ngày trước
BÁN 0.51 XMR 1,350,967 DAB 4 ngày trước
BÁN 19.997 ETC 6,249,402 VCB 4 ngày trước
BÁN 84.00 XRP 957,308 VCB 5 ngày trước
MUA 1,034,037 VCB 3.000 ETC 5 ngày trước
BÁN 238.00 WEX 4,992,500 VCB 5 ngày trước
BÁN 57.75 XRP 656,431 VCB 5 ngày trước
MUA 528,027 VCB 0.220 LTC 5 ngày trước
MUA 1,290,881 VCB 100.00 XRP 5 ngày trước
MUA 1,286,033 VCB 100.00 XRP 5 ngày trước
BÁN 2.6090 ZEC 10,775,003 VCB 5 ngày trước
BÁN 388.00 XLM 1,919,368 VCB 5 ngày trước
BÁN 1,270.00 XVG 748,880 DAB 6 ngày trước
BÁN 0.0110 BTC 1,563,571 DAB 6 ngày trước
MUA 1,731,005 VCB 5.000 ETC 6 ngày trước
BÁN 401.00 XVG 241,917 VCB 6 ngày trước
MUA 4,148,368 VCB 1.800 LTC 6 ngày trước
MUA 131,224 VCB 178.00 XVG 6 ngày trước
BÁN 0.0100 BTC 1,428,604 VCB 7 ngày trước
BÁN 1,683.00 USDT 37,045,745 VCB 7 ngày trước
BÁN 41.500 LTC 88,985,814 VCB 7 ngày trước
BÁN 20.00 WEX 414,500 DAB 7 ngày trước
MUA 2,363,319 VCB 1.000 LTC 7 ngày trước
MUA 2,089,282 VCB 0.888 LTC 7 ngày trước
BÁN 5.77 OMG 1,147,115 VCB 15/06/2018 19:20
MUA 4,370,473 DAB 0.0271 BTC 15/06/2018 15:48
BÁN 979.00 XRP 11,727,815 VCB 15/06/2018 14:26
MUA 1,338,048 CARD 99.45 XRP 15/06/2018 14:08
BÁN 500.00 USDT 10,972,000 VCB 15/06/2018 13:44
BÁN 300.00 WEX 6,294,500 VCB 15/06/2018 13:43
MUA 1,338,048 VCB 100.00 XRP 15/06/2018 09:36
MUA 555,171 VCB 0.222 LTC 15/06/2018 08:44
MUA 1,086,673 VCB 0.444 LTC 15/06/2018 08:36
BÁN 408.00 USDT 8,956,220 VCB 15/06/2018 07:30
MUA 10,619,132 VCB 0.897 ETH 14/06/2018 18:06
BÁN 744.16 XVG 474,832 CARD 14/06/2018 17:30
MUA 45,106,166 VCB 135.000 ETC 14/06/2018 15:57
MUA 1,239,914 VCB 0.100 ETH 14/06/2018 13:16
BÁN 1,000.00 WEX 20,994,500 VCB 14/06/2018 12:16
BÁN 1,254.00 XRP 14,453,120 VCB 14/06/2018 08:35
BÁN 0.379 LTC 765,608 VCB 14/06/2018 07:32
MUA 18,290,732 VCB 5,000.00 ADA 13/06/2018 18:55
BÁN 2.48 XMR 6,468,694 VCB 13/06/2018 18:51
MUA 900,000 VCB 71.37 XRP 13/06/2018 17:49
MUA 3,894,779 VCB 1,000.00 ADA 13/06/2018 13:36
BÁN 0.217 LTC 466,782 VCB 13/06/2018 12:52
BÁN 1,047.49 XRP 12,530,872 VCB 13/06/2018 11:06
BÁN 0.600 ETH 6,433,520 CARD 13/06/2018 09:27
MUA 46,273,807 VCB 3.974 ETH 13/06/2018 02:30
BÁN 50.00 WEX 1,039,750 ACB 12/06/2018 21:42
BÁN 2.000 LTC 4,528,900 VCB 12/06/2018 20:17
MUA 2,557,101 VCB 0.0154 BTC 12/06/2018 15:14
BÁN 0.49 XMR 1,432,223 VCB 12/06/2018 14:09
MUA 3,052,411 VCB 1.200 LTC 12/06/2018 13:37
MUA 15,000,000 VCB 1,045.46 XRP 12/06/2018 10:59
BÁN 190.00 XRP 2,354,310 CARD 12/06/2018 09:20
BÁN 0.620 LTC 1,435,716 VCB 12/06/2018 07:16
MUA 49,232,614 VCB 4.000 ETH 11/06/2018 22:31
BÁN 0.29 XMR 847,485 VCB 11/06/2018 21:30
MUA 49,000,000 VCB 161.849 ETC 11/06/2018 17:04
BÁN 0.980 ETH 11,179,002 VCB 11/06/2018 15:51
BÁN 0.0366 BTC 5,340,233 VCB 11/06/2018 13:26
MUA 10,000,000 VCB 33.077 ETC 11/06/2018 11:08
MUA 4,136,643 VCB 300.00 XRP 11/06/2018 10:56
BÁN 0.100 LTC 225,604 VCB 11/06/2018 10:48
MUA 4,104,821 CARD 991.30 ADA 11/06/2018 10:22
BÁN 1,200.00 XVG 815,300 VCB 11/06/2018 10:18
BÁN 0.299 LTC 714,420 CARD 11/06/2018 09:36
BÁN 0.720 ETH 8,061,870 VCB 11/06/2018 07:44
BÁN 1.0000 ZEC 4,178,440 VCB 11/06/2018 06:53
BÁN 0.1240 BTC 17,826,891 VCB 11/06/2018 05:50
MUA 90,000,000 VCB 6.780 ETH 10/06/2018 16:22