LIÊN HỆ

  • 0979.181.030
  • [email protected]
  • P.118, L.3, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, HCMC, Việt Nam

Giao dịch Neo ( NEO )

( Tin Mới Nhất - Ngày Đăng 07/08/2017 16:20)

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#534 tran chau tien
nhanh 5 giờ trước
#533 Nguyễn Minh Thái
Lần đầu giao dịch cồn nhiều bỡ ngỡ, thao tác chưa quen, nưng cảm nhận web có tính năng bảo mật tốt, chăm sóc khác hàng tận tình, giải quyết các khiếu nại kip thời. Mong web phát triển hơn nữa để anh em đầu tư có chỗ uy tín dao dich và đầu tư lâu dài. 6 giờ trước
#532 Nguyễn Trọng An
Good! ;) 7 giờ trước
#531 Vu Anh Thanh
Lần đầu làm chuyện ấy. 20 giờ trước
#530 lâm trọng toàn
rat tot 1 ngày trước
#529 Nguyễn tiến dũng
Ok. 1 ngày trước
#528 Nguyễn Văn Nguyên
rất nhanh, nhiệt tình chăm sóc 1 ngày trước
#527 Trần Thanh Quang
Đồng ý , thanks 1 ngày trước
#525 Hoàng Văn Tiệp
Giao dịch tốt 2 ngày trước
#523 Le thanh hai
số lượng bitcoin trên sàn còn hạn chế. 2 ngày trước


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 1.000 ETH 7,042,771 VCB 2 giây trước
BÁN 43.00 USDT 957,000 ACB 20 giây trước
MUA 682,290 VCB 100.00 XRP 10 phút trước
BÁN 0.706 LTC 799,628 VCB 54 phút trước
MUA 125,261 VCB 0.100 LTC 1 giờ trước
MUA 783,111 VCB 0.0500 BCH 2 giờ trước
MUA 1,573,450 VCB 0.1000 BCH 2 giờ trước
BÁN 0.1170 ZEC 584,448 ACB 2 giờ trước
MUA 299,637 VCB 0.240 LTC 3 giờ trước
MUA 15,808,581 VCB 1.0000 BCH 3 giờ trước
MUA 5,071,383 VCB 0.0500 BTC 3 giờ trước
BÁN 1,500.00 USDT 33,904,200 VCB 3 giờ trước
MUA 7,006,540 VCB 290.00 USDT 3 giờ trước
MUA 693,139 VCB 100.00 XRP 3 giờ trước
MUA 23,992,890 VCB 1,000.00 USDT 3 giờ trước
BÁN 0.799 LTC 924,850 VCB 3 giờ trước
MUA 7,905,081 VCB 0.5000 BCH 3 giờ trước
BÁN 418.00 PMUSD 9,675,490 VCB 3 giờ trước
MUA 2,653,511 VCB 382.00 XRP 3 giờ trước
BÁN 0.1823 BTC 16,850,367 VCB 4 giờ trước
MUA 886,939 VCB 0.110 ETH 4 giờ trước
MUA 1,017,309 VCB 0.0100 BTC 4 giờ trước
BÁN 312.50 USDT 7,043,575 VCB 4 giờ trước
BÁN 110.00 WMZ 2,376,500 ACB 4 giờ trước
BÁN 2.000 LTC 2,317,720 VCB 4 giờ trước
BÁN 159.00 USDT 3,574,995 VCB 5 giờ trước
MUA 807,148 VCB 0.100 ETH 5 giờ trước
BÁN 113.20 USDT 2,543,700 VCB 6 giờ trước
MUA 504,410 DAB 21.00 PMUSD 6 giờ trước
MUA 408,850 VCB 15.00 USDT 6 giờ trước
BÁN 310.00 USDT 6,987,200 VCB 6 giờ trước
MUA 1,178,450 VCB 47.00 USDT 6 giờ trước
MUA 697,039 VCB 100.00 XRP 6 giờ trước
MUA 1,023,942 CARD 0.0100 BTC 6 giờ trước
MUA 1,997,533 VCB 294.96 XRP 6 giờ trước
BÁN 20.00 USDT 436,700 VCB 6 giờ trước
MUA 1,977,234 VCB 300.00 XRP 7 giờ trước
BÁN 69.000 LTC 81,165,057 VCB 7 giờ trước
BÁN 0.0199 BTC 1,815,993 VCB 7 giờ trước
MUA 160,376 VCB 0.0100 BCH 7 giờ trước
MUA 19,685,681 VCB 1.2374 BCH 7 giờ trước
MUA 1,995,387 CARD 303.00 XRP 7 giờ trước
MUA 1,034,198 CARD 0.0100 BTC 7 giờ trước
MUA 6,585,132 VCB 1,000.00 XRP 7 giờ trước
MUA 665,824 VCB 100.00 XRP 8 giờ trước
MUA 1,173,393 VCB 0.0110 BTC 8 giờ trước
BÁN 0.1000 ZEC 494,827 VCB 8 giờ trước
BÁN 664.00 USDT 14,973,220 VCB 8 giờ trước
MUA 528,990 VCB 20.00 USDT 8 giờ trước
MUA 10,195,271 CARD 0.0973 BTC 9 giờ trước
BÁN 155.74 USDT 3,500,850 VCB 9 giờ trước
MUA 653,142 VCB 100.00 XRP 9 giờ trước
BÁN 0.383 LTC 440,667 VCB 9 giờ trước
BÁN 0.500 ETH 3,436,453 VCB 9 giờ trước
BÁN 0.19 XMR 380,603 VCB 9 giờ trước
BÁN 1,300.00 XRP 6,705,494 VCB 9 giờ trước
BÁN 5,000.00 XRP 25,053,600 VCB 10 giờ trước
BÁN 0.0101 BTC 916,461 VCB 11 giờ trước
BÁN 0.0150 BTC 1,254,035 VCB 16 giờ trước
BÁN 50.00 USDT 1,121,700 VCB 16 giờ trước
MUA 718,344 VCB 100.00 XRP 16 giờ trước
MUA 1,400,829 VCB 195.00 XRP 18 giờ trước
MUA 919,440 VCB 128.00 XRP 18 giờ trước
BÁN 0.211 ETH 1,475,902 VCB 18 giờ trước
BÁN 1.97 XMR 3,943,611 DAB 19 giờ trước
MUA 1,077,594 VCB 150.00 XRP 19 giờ trước
MUA 7,929,035 VCB 0.5000 BCH 20 giờ trước
MUA 4,173,623 DAB 0.0410 BTC 20 giờ trước
MUA 1,025,635 VCB 0.0100 BTC 20 giờ trước
MUA 933,804 VCB 130.60 XRP 20 giờ trước
MUA 1,010,100 VCB 40.00 USDT 20 giờ trước
MUA 2,452,590 VCB 100.00 USDT 21 giờ trước
MUA 999,180 VCB 0.0098 BTC 21 giờ trước
MUA 1,426,743 VCB 199.93 XRP 21 giờ trước
BÁN 1.900 ETH 13,263,971 VCB 21 giờ trước
BÁN 0.0129 BTC 1,203,809 VCB 22 giờ trước
BÁN 157.00 USDT 3,522,285 CARD 22 giờ trước
BÁN 0.90 XMR 1,563,935 CARD 22 giờ trước
MUA 1,256,698 VCB 1.100 LTC 22 giờ trước
MUA 8,024,855 VCB 0.5000 BCH 22 giờ trước
MUA 3,413,902 VCB 480.00 XRP 22 giờ trước
BÁN 462.20 USDT 10,421,621 VCB 23 giờ trước
BÁN 100.00 XRP 578,366 VCB 23 giờ trước
MUA 3,203,716 VCB 0.1996 BCH 23 giờ trước
BÁN 3.199 LTC 3,418,626 VCB 23 giờ trước
MUA 1,067,084 VCB 150.02 XRP 23 giờ trước
BÁN 2.00 XMR 4,261,390 DAB 24 giờ trước
MUA 699,540 VCB 100.00 XRP 1 ngày trước
BÁN 27.00 USDT 604,335 VCB 1 ngày trước
MUA 1,608,652 VCB 0.1000 BCH 1 ngày trước
MUA 59,982,225 VCB 2,500.00 USDT 1 ngày trước
MUA 10,273,432 VCB 1.300 ETH 1 ngày trước
BÁN 1,556.00 USDT 35,170,080 VCB 1 ngày trước
BÁN 0.290 ETH 2,058,620 VCB 1 ngày trước
MUA 10,260,851 VCB 0.1000 BTC 1 ngày trước
MUA 70,000,000 VCB 2,917.76 USDT 1 ngày trước
BÁN 1,998.00 USDT 45,161,490 VCB 1 ngày trước
MUA 817,128 VCB 0.0500 BCH 1 ngày trước
BÁN 7,080.00 XRP 43,466,413 VCB 1 ngày trước
MUA 24,538,411 ACB 1.4901 BCH 1 ngày trước