Giao dịch Decred ( DCR )

( Tin Mới Nhất - Ngày Đăng 25/05/2018 09:54)

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#1409 tan
dịch vụ tốt 5 ngày trước
#1408 PhuongCao
Mình đã nhận được nhé 10/11/2018 10:11
#1406 Thu Trần
Hoàn thành giao dịch nhanh. :) 01/11/2018 10:07
#1405 Trần Văn Lắm
Nhanh 28/10/2018 11:55
#1404 Lê Thành
giao dịch nhanh chóng tiện lơi, uy tín 22/10/2018 10:39
#1403 great
very fast 19/10/2018 11:25
#1402 le ba tan
dịch vụ tốt nhất 17/10/2018 14:41
#1401 nguyen duc tuan
Hay lắm 11/10/2018 21:59
#1400 0903082022
thật tuyệt vời, 6 sao nhé, rất uy tín. 04/10/2018 16:20
#1399 Lam Tran Van
Mình đã nhận được tiền 28/09/2018 17:07
#1398 NGUYEN THANH TAM
Nhanh chóng - hổ trợ nhiệt tình ! 24/09/2018 12:53
#1397 Hoàng ĐứcHạnh
tốt 23/09/2018 19:52
#1396 nguyen duc tuan
giỏi lắm 22/09/2018 06:52
#1395 võ minh thành
good nhanh gọn 21/09/2018 13:30
#1394 PHAM VAN THINH
Nhanh chóng, tiện lợi 20/09/2018 10:04


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 0.0268 BTC 3,261,366 VCB 10 giờ trước
MUA 15,861,105 VCB 3.800 ETH 14 giờ trước
BÁN 107.00 XRP 1,150,597 VCB 18 giờ trước
BÁN 100.00 USDT 2,152,800 VCB 22 giờ trước
MUA 18,516,339 VCB 4.500 ETH 1 ngày trước
MUA 717,761 VCB 0.168 ETH 1 ngày trước
BÁN 0.0100 BTC 1,204,129 CARD 2 ngày trước
BÁN 99.00 XRP 995,962 VCB 2 ngày trước
BÁN 3.079 ETC 483,854 CARD 2 ngày trước
BÁN 1.000 LTC 917,531 VCB 2 ngày trước
BÁN 1,975.00 XRP 20,050,400 VCB 2 ngày trước
MUA 30,667,154 VCB 2,700.00 XRP 2 ngày trước
MUA 1,660,600 VCB 0.0120 BTC 2 ngày trước
BÁN 0.0154 BTC 1,880,571 VCB 3 ngày trước
BÁN 3.000 ETC 496,810 VCB 3 ngày trước
BÁN 112.60 XLM 546,855 VCB 3 ngày trước
BÁN 4.046 ETC 667,725 CARD 3 ngày trước
MUA 1,403,941 VCB 0.0100 BTC 3 ngày trước
MUA 11,176,165 VCB 1,000.00 XRP 3 ngày trước
MUA 517,433 VCB 0.19 XMR 3 ngày trước
BÁN 0.500 LTC 469,536 VCB 4 ngày trước
BÁN 107.60 XLM 534,174 VCB 4 ngày trước
BÁN 107.69 XLM 538,504 VCB 4 ngày trước
BÁN 719.33 XVG 185,800 VCB 4 ngày trước
MUA 3,000,000 VCB 0.0212 BTC 4 ngày trước
BÁN 103.16 XLM 525,947 VCB 4 ngày trước
MUA 572,481 VCB 3.000 ETC 4 ngày trước
BÁN 98.00 XLM 526,106 VCB 4 ngày trước
BÁN 1.050 LTC 1,158,551 DAB 5 ngày trước
BÁN 2.000 LTC 2,198,944 VCB 5 ngày trước
BÁN 0.0568 BTC 7,924,035 CARD 5 ngày trước
BÁN 95.00 XLM 540,830 VCB 5 ngày trước
BÁN 1.119 ETC 211,912 CARD 5 ngày trước
BÁN 0.876 LTC 959,991 DAB 5 ngày trước
BÁN 190.19 XLM 1,098,445 VCB 5 ngày trước
BÁN 0.0120 BTC 1,661,971 CARD 6 ngày trước
BÁN 91.00 XLM 519,554 VCB 6 ngày trước
BÁN 0.149 LTC 158,590 DAB 6 ngày trước
MUA 685,014 VCB 5,000 SC 6 ngày trước
BÁN 19.999 ETC 4,033,598 VCB 7 ngày trước
MUA 500,000 DAB 75.77 XLM 7 ngày trước
MUA 175,700 VCB 0.0130 BCH 7 ngày trước
BÁN 1.000 LTC 1,126,700 VCB 11/11/2018 08:27
BÁN 110.00 USDT 2,368,300 VCB 11/11/2018 00:41
MUA 1,000,000 VCB 0.808 LTC 10/11/2018 09:51
MUA 2,004,391 CARD 0.400 ETH 10/11/2018 09:49
BÁN 0.190 LTC 208,296 VCB 09/11/2018 18:48
BÁN 118.00 XLM 659,472 VCB 09/11/2018 12:35
BÁN 0.0495 BTC 6,938,260 CARD 09/11/2018 10:10
BÁN 1.00 XMR 2,392,942 VCB 08/11/2018 21:45
MUA 500,000 VCB 3,401 SC 08/11/2018 19:31
BÁN 3.40 OMG 241,663 DAB 08/11/2018 16:23
BÁN 0.0300 BTC 4,260,081 CARD 07/11/2018 13:59
MUA 2,603,203 VCB 2.000 LTC 07/11/2018 13:01
BÁN 840.00 XVG 235,120 CARD 07/11/2018 06:17
BÁN 388.00 XRP 4,328,976 VCB 06/11/2018 14:07
BÁN 0.0122 BTC 1,696,893 VCB 06/11/2018 12:25
BÁN 108.00 XRP 1,163,128 VCB 06/11/2018 09:42
BÁN 0.998 ETC 197,588 VCB 06/11/2018 09:21
BÁN 0.60 XMR 1,455,567 VCB 06/11/2018 08:13
BÁN 1.00 XMR 2,394,843 VCB 05/11/2018 14:34
BÁN 0.100 LTC 110,570 DAB 04/11/2018 22:44
MUA 200,000 CARD 606.62 XVG 04/11/2018 22:04
MUA 592,290 VCB 3,975 SC 04/11/2018 21:50
BÁN 3,850.00 XVG 1,151,150 VCB 03/11/2018 19:53
BÁN 100.00 USDT 2,152,300 VCB 03/11/2018 12:01
MUA 409,826 DAB 5.00 OMG 03/11/2018 00:40
MUA 1,181,090 VCB 1.000 LTC 01/11/2018 12:33
BÁN 3.465 LTC 3,743,620 DAB 01/11/2018 11:05
MUA 600,000 VCB 55.68 XRP 01/11/2018 10:56
MUA 2,329,813 ACB 0.500 ETH 01/11/2018 10:05
MUA 2,086,545 ACB 0.450 ETH 31/10/2018 08:42
MUA 1,156,674 VCB 1.000 LTC 31/10/2018 06:26
BÁN 1,090.00 XRP 10,477,030 DAB 30/10/2018 13:20
BÁN 120.00 XRP 1,141,540 VCB 30/10/2018 10:31
MUA 1,155,508 VCB 1.000 LTC 30/10/2018 08:10
MUA 1,020,017 DAB 6,000 SC 29/10/2018 14:50
BÁN 0.099 LTC 104,000 VCB 28/10/2018 21:16
BÁN 4.581 LTC 5,171,852 CARD 28/10/2018 21:10
BÁN 3.769 LTC 4,246,903 CARD 28/10/2018 16:43
BÁN 0.900 LTC 1,007,062 VCB 28/10/2018 11:50
BÁN 100.00 USDT 2,152,800 VCB 28/10/2018 09:38
BÁN 0.2000 BCH 1,904,374 VCB 27/10/2018 21:06
BÁN 0.100 LTC 106,275 VCB 27/10/2018 08:51
BÁN 0.999 ETC 203,089 VCB 26/10/2018 22:35
BÁN 0.823 LTC 935,564 VCB 26/10/2018 19:19
BÁN 500.00 XRP 4,964,800 VCB 26/10/2018 16:24
BÁN 224.00 XRP 2,215,052 VCB 26/10/2018 13:41
MUA 379,080 VCB 0.300 LTC 26/10/2018 12:35
BÁN 1.039 ETC 211,854 VCB 26/10/2018 10:04
MUA 1,958,478 VCB 5,688.00 XVG 26/10/2018 10:03
BÁN 1.745 ETC 363,700 DAB 25/10/2018 22:32
MUA 972,223 VCB 0.200 ETH 25/10/2018 15:34
MUA 21,348,669 VCB 2,000.00 XRP 25/10/2018 14:03
BÁN 100.00 XRP 974,400 VCB 25/10/2018 08:50
MUA 497,935 VCB 0.100 ETH 25/10/2018 07:54
MUA 1,947,006 VCB 5,688.00 XVG 24/10/2018 16:30
BÁN 0.270 LTC 300,616 VCB 24/10/2018 15:16
MUA 2,403,975 DAB 100.00 USDT 24/10/2018 14:36
MUA 7,424,625 DAB 320.00 USDT 24/10/2018 13:55