Giao dịch Decred ( DCR )

( Tin Mới Nhất - Ngày Đăng 25/05/2018 09:54)

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#1386 tuyet voi
qua' nhanh. Cam on nhe. 12 giờ trước
#1385 Khiêm
Site luôn hỗ trợ tốt cho khách hàng. Xứng đáng 5* 5 ngày trước
#1384 Hoang Tran
Uy tín, nhanh chóng, hỗ trợ nhiệt tình 6 ngày trước
#1383 Ha Hoang Hao
Giao dịch nhanh chóng. Thamks 08/08/2018 07:45
#1382 Tung
Dịch vụ rất nhanh, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình. Sẽ giao dịch tai ExchangeNo1 07/08/2018 22:44
#1381 NGUYEN THANH TAM
Rất nhanh, Hổ trở khách hàng tuyệt vời ! 06/08/2018 17:46
#1380 nguyen duc tuan
giỏi lắm 06/08/2018 08:46
#1379 Mai Văn Sơn
Nhanh và uy tín 02/08/2018 23:32
#1378 0907406779
giao dich nhanh 31/07/2018 16:14
#1377 Le Anh Phi
tks rất nhanh 30/07/2018 18:58
#1376 Le tuấn tài
Good.nhanh.1 lần nữa cám ơn 29/07/2018 11:54
#1375 DO DINH TRUNG
An Toàn 27/07/2018 11:30
#1374 Nguyễn Ngọc Quý
Tốt nhưng nhận bằng ACB quá lâu.Hơn 30p phải support mới hoàn thành! 24/07/2018 18:03
#1373 Nguyễn Văn Siêu
Tuyet vời 23/07/2018 17:02
#1372 Lương Đức Thương
Rất uy tín 18/07/2018 22:15


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 68.77 XRP 502,504 VCB 2 giờ trước
BÁN 0.2695 BTC 38,814,303 VCB 5 giờ trước
BÁN 0.0100 BTC 1,437,618 VCB 6 giờ trước
BÁN 9,600.00 XVG 3,047,300 VCB 10 giờ trước
BÁN 63.69 XRP 473,205 CARD 12 giờ trước
BÁN 0.20 XMR 440,632 VCB 12 giờ trước
MUA 2,235,285 DAB 0.300 ETH 16 giờ trước
BÁN 1.498 ETC 447,495 VCB 1 ngày trước
BÁN 591.00 USDT 13,265,405 VCB 1 ngày trước
BÁN 395.00 XRP 2,869,310 VCB 1 ngày trước
MUA 797,900 VCB 100.54 XRP 2 ngày trước
BÁN 0.114 LTC 139,207 CARD 2 ngày trước
MUA 41,024,545 VCB 4,800.00 XRP 3 ngày trước
MUA 3,000,000 DAB 0.0183 BTC 3 ngày trước
MUA 17,438,715 VCB 2,000.00 XRP 3 ngày trước
MUA 3,615,015 VCB 400.00 XRP 3 ngày trước
BÁN 0.974 LTC 1,240,846 VCB 3 ngày trước
MUA 7,005,258 DAB 0.0437 BTC 3 ngày trước
BÁN 9,782.00 XRP 69,006,510 VCB 3 ngày trước
BÁN 1.998 ETC 617,695 VCB 3 ngày trước
BÁN 4,000.00 XVG 1,302,500 VCB 3 ngày trước
MUA 10,295,576 DAB 1.400 ETH 3 ngày trước
MUA 7,317,718 DAB 1.000 ETH 4 ngày trước
BÁN 2.977 ETC 889,368 VCB 4 ngày trước
BÁN 0.0144 BTC 2,081,817 CARD 4 ngày trước
BÁN 866.00 XVG 219,660 DAB 4 ngày trước
BÁN 55.23 XRP 355,207 VCB 4 ngày trước
BÁN 9.998 ETC 3,163,066 VCB 4 ngày trước
MUA 429,756 VCB 0.300 LTC 5 ngày trước
BÁN 0.0145 BTC 2,061,040 VCB 5 ngày trước
BÁN 0.0263 BTC 3,719,085 CARD 5 ngày trước
BÁN 0.30 XMR 602,832 VCB 5 ngày trước
BÁN 0.0095 BTC 1,373,036 DAB 5 ngày trước
MUA 8,726,466 VCB 1,200.00 XRP 5 ngày trước
BÁN 0.0159 BTC 2,293,155 CARD 5 ngày trước
MUA 3,622,838 DAB 0.500 ETH 5 ngày trước
BÁN 4.20 XMR 8,423,539 VCB 5 ngày trước
BÁN 659.20 XVG 163,914 VCB 6 ngày trước
MUA 923,134 DAB 0.122 ETH 6 ngày trước
MUA 550,455 VCB 100.00 XLM 6 ngày trước
BÁN 1.098 ETC 293,849 VCB 6 ngày trước
MUA 1,642,010 DAB 0.0103 BTC 6 ngày trước
MUA 1,000,000 VCB 3.625 ETC 6 ngày trước
BÁN 0.150 LTC 170,368 VCB 6 ngày trước
BÁN 343.00 XRP 2,009,968 VCB 6 ngày trước
BÁN 50.25 XRP 285,046 VCB 6 ngày trước
MUA 2,062,781 DAB 0.300 ETH 7 ngày trước
MUA 21,220,827 VCB 3,284.09 XRP 7 ngày trước
BÁN 0.998 ETC 231,296 VCB 7 ngày trước
MUA 2,264,562 CARD 0.337 ETH 7 ngày trước
BÁN 0.446 LTC 502,865 DAB 7 ngày trước
BÁN 6.498 ETC 1,651,451 VCB 7 ngày trước
BÁN 0.228 LTC 284,865 VCB 7 ngày trước
BÁN 1.383 ETC 389,011 CARD 13/08/2018 23:38
BÁN 11.108 ETC 3,307,794 VCB 13/08/2018 20:48
BÁN 5.000 LTC 6,714,260 VCB 13/08/2018 20:34
BÁN 0.0200 BTC 2,904,043 DAB 13/08/2018 18:15
MUA 11,448,127 VCB 1,500.00 XRP 13/08/2018 17:55
BÁN 0.0130 BTC 1,880,203 CARD 13/08/2018 17:50
BÁN 484.90 XVG 138,030 VCB 13/08/2018 17:45
BÁN 6.398 ETC 1,896,152 VCB 13/08/2018 14:44
MUA 298,271 DAB 2.65 OMG 13/08/2018 13:42
BÁN 0.988 ETC 288,493 VCB 13/08/2018 09:45
BÁN 0.182 LTC 235,270 CARD 12/08/2018 13:36
BÁN 0.0165 BTC 2,333,244 CARD 12/08/2018 02:30
MUA 968,808 DAB 3.000 ETC 11/08/2018 19:43
MUA 7,500,000 VCB 23.025 ETC 11/08/2018 17:23
BÁN 287.00 USDT 6,439,085 VCB 11/08/2018 16:47
BÁN 0.0144 BTC 1,957,685 VCB 11/08/2018 16:23
MUA 1,905,777 VCB 0.0115 BTC 11/08/2018 11:52
BÁN 200.00 XRP 1,364,100 VCB 11/08/2018 11:04
MUA 1,105,835 DAB 3.000 ETC 11/08/2018 09:17
BÁN 0.0211 BTC 2,954,799 CARD 11/08/2018 09:01
MUA 20,000,000 VCB 793.56 USDT 11/08/2018 04:37
BÁN 0.0456 BTC 6,686,793 CARD 10/08/2018 22:46
BÁN 0.0100 BTC 1,430,069 VCB 10/08/2018 16:55
MUA 1,485,382 VCB 1.000 LTC 10/08/2018 15:48
BÁN 0.985 LTC 1,383,230 DAB 10/08/2018 14:44
MUA 3,598,084 DAB 10.000 ETC 10/08/2018 07:45
BÁN 3.803 LTC 5,447,869 VCB 10/08/2018 02:59
BÁN 0.0315 BTC 4,601,931 CARD 10/08/2018 02:40
BÁN 0.0590 BCH 765,857 CARD 09/08/2018 20:29
MUA 16,733,175 VCB 700.00 USDT 09/08/2018 11:25
BÁN 2.898 ETC 946,652 VCB 09/08/2018 11:11
MUA 24,536,176 VCB 3,000.00 XRP 09/08/2018 09:38
BÁN 0.543 LTC 750,881 VCB 09/08/2018 09:36
BÁN 1.608 LTC 2,233,125 DAB 09/08/2018 08:41
MUA 760,971 DAB 0.500 LTC 09/08/2018 08:15
MUA 522,152 VCB 100.00 XLM 09/08/2018 02:51
BÁN 0.226 LTC 309,633 CARD 08/08/2018 22:41
BÁN 0.240 LTC 343,777 VCB 08/08/2018 19:30
BÁN 0.390 LTC 562,842 VCB 08/08/2018 17:51
BÁN 115.00 USDT 2,536,000 VCB 08/08/2018 16:37
BÁN 0.0435 BTC 6,217,750 CARD 08/08/2018 15:23
MUA 20,394,949 VCB 2.300 ETH 08/08/2018 12:07
BÁN 0.0100 BTC 1,427,560 CARD 08/08/2018 11:39
MUA 2,625,322 DAB 300.00 XRP 08/08/2018 10:24
MUA 954,709 VCB 0.100 ETH 08/08/2018 09:20
MUA 500,000 VCB 56.71 XRP 08/08/2018 09:16
BÁN 0.998 ETC 367,773 VCB 08/08/2018 09:13