Mừng khai trương !

( Tin Mới Nhất - Ngày Đăng 04/03/2017 09:31)

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#36 HO VAN LANG
Good 4 giờ trước
#35 HO VAN LANG
Giao dịch hơi chậm nhưng uy tín là được 1 ngày trước
#34 NGUYEN QUOC TOAN
Totlam 1 ngày trước
#33 nguyen quoc toan
tot uy tinh nhanh le 2 ngày trước
#32 Khoi Vi
Giao dich nhanh ! 3 ngày trước


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 1,115,204 VCB 1.00 ETH 1 giờ trước
BÁN 0.50 ETH 509,950 VCB 2 giờ trước
MUA 1,009,671 VCB 10.00 LTC 2 giờ trước
BÁN 1.00 ETH 1,028,948 VCB 2 giờ trước
BÁN 0.0180 BTC 441,816 VCB 4 giờ trước
MUA 232,850 VCB 0.20 ETH 5 giờ trước
MUA 4,264,936 VCB 4.00 ETH 1 ngày trước
MUA 295,466 VCB 0.0100 BTC 1 ngày trước
MUA 122,500 ACB 5.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 294,000 ACB 12.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 117,800 VCB 0.10 ETH 1 ngày trước
MUA 270,000 VCB 11.35 WMZ 2 ngày trước
MUA 6,692,586 VCB 6.00 ETH 2 ngày trước
MUA 21,355,488 VCB 800.00 WMZ 2 ngày trước
BÁN 4,339.95 BTCE 103,938,503 VCB 2 ngày trước
MUA 317,514 ACB 0.0100 BTC 2 ngày trước
MUA 122,766 DAB 0.10 ETH 2 ngày trước
MUA 1,284,595 VCB 54.00 WMZ 2 ngày trước
MUA 1,189,440 VCB 50.00 WMZ 2 ngày trước
MUA 6,738,112 VCB 6.00 ETH 3 ngày trước
ĐỔI 9,000,000 VCB 8,724,500 DAB 3 ngày trước
MUA 356,832 VCB 15.00 WMZ 3 ngày trước
BÁN 4,000.00 BTCE 95,752,124 DAB 3 ngày trước
MUA 11,250,589 VCB 10.00 ETH 3 ngày trước
BÁN 0.90 ETH 927,876 VCB 3 ngày trước
MUA 5,152,346 DAB 0.1800 BTC 3 ngày trước
MUA 9,002,719 VCB 8.00 ETH 3 ngày trước
BÁN 0.10 ETH 100,245 VCB 3 ngày trước
MUA 2,268,114 VCB 2.00 ETH 3 ngày trước
MUA 5,678,835 VCB 5.00 ETH 3 ngày trước
MUA 5,588,840 VCB 5.00 ETH 3 ngày trước
ĐỔI 5,000,000 VCB 4,844,500 DAB 3 ngày trước
BÁN 2.00 ETH 2,058,952 VCB 1 tuần trước
MUA 1,034,433 VCB 9.96 LTC 1 tuần trước
MUA 769,983 VCB 32.07 PMUSD 1 tuần trước
BÁN 1.00 ETH 1,050,584 VCB 1 tuần trước
MUA 1,871,056 VCB 77.93 PMUSD 1 tuần trước
MUA 1,848,728 VCB 77.00 PMUSD 1 tuần trước
MUA 106,501 VCB 1.00 LTC 1 tuần trước
BÁN 0.40 ETH 403,483 ACB 1 tuần trước
MUA 524,606 ACB 21.85 PMUSD 1 tuần trước
MUA 524,606 VCB 21.85 PMUSD 1 tuần trước
MUA 106,501 VCB 1.00 LTC 1 tuần trước
MUA 9,800,000 VCB 8.42 ETH 1 tuần trước
BÁN 3.00 ETH 3,107,805 VCB 1 tuần trước
ĐỔI 20.00 PMUSD 0.0174 BTC 1 tuần trước
BÁN 50.00 ETH 50,294,250 VCB 1 tuần trước
BÁN 10.00 ETH 10,055,700 VCB 1 tuần trước
BÁN 0.40 ETH 394,812 ACB 1 tuần trước
BÁN 1.00 ETH 971,641 ACB 1 tuần trước
MUA 147,784 VCB 0.12 ETH 1 tuần trước
MUA 1,048,380 VCB 1.01 ETH 1 tuần trước
MUA 12,487,500 VCB 500.00 BTCE 1 tuần trước
MUA 11,439,433 VCB 0.4444 BTC 1 tuần trước
BÁN 500.00 BTCE 11,956,522 DAB 1 tuần trước
MUA 114,998,340 VCB 4,611.00 BTCE 1 tuần trước
BÁN 9.30 ETH 8,349,263 VCB 1 tuần trước
BÁN 3,342.53 BTCE 80,050,202 VCB 1 tuần trước
BÁN 54.00 ETH 52,190,508 VCB 1 tuần trước
BÁN 0.10 ETH 91,313 VCB 1 tuần trước
MUA 4,995,000 VCB 200.00 BTCE 1 tuần trước
MUA 43,999,795 VCB 1,767.77 BTCE 1 tuần trước
MUA 415,163 VCB 0.0136 BTC 1 tuần trước
MUA 415,163 VCB 0.0136 BTC 1 tuần trước
MUA 2,241,000 VCB 90.00 BTCE 1 tuần trước
MUA 2,100,000 VCB 87.47 PMUSD 1 tuần trước
MUA 379,715 CARD 0.0123 BTC 1 tuần trước
MUA 313,940 VCB 0.0100 BTC 1 tuần trước
MUA 2,181,220 VCB 0.0754 BTC 1 tuần trước
MUA 16,336,320 VCB 663.00 BTCE 1 tuần trước
MUA 1,158,696 VCB 50.00 WMZ 1 tuần trước
MUA 124,950 VCB 5.00 BTCE 1 tuần trước
BÁN 5.00 WMZ 106,750 VCB 1 tuần trước
BÁN 70.00 PMUSD 1,614,400 VCB 1 tuần trước
BÁN 291.00 BTCE 7,111,650 VCB 1 tuần trước
BÁN 201.00 BTCE 4,710,150 VCB 1 tuần trước
BÁN 1,070.00 BTCE 26,329,400 VCB 1 tuần trước
BÁN 605.00 BTCE 14,849,450 VCB 1 tuần trước
BÁN 44.79 BTCE 1,094,055 VCB 1 tuần trước
BÁN 50.00 BTCE 1,221,700 VCB 1 tuần trước
MUA 2,300,000 VCB 1.71 ETH 1 tuần trước
MUA 13,820,307 VCB 10.01 ETH 1 tuần trước
MUA 9,769,136 VCB 7.00 ETH 1 tuần trước
MUA 9,900,000 VCB 381.50 BTCE 1 tuần trước
MUA 11,500,000 VCB 479.48 PMUSD 1 tuần trước
MUA 6,487,950 VCB 5.00 ETH 1 tuần trước
MUA 14,638,519 VCB 11.80 ETH 1 tuần trước
MUA 2,501,950 VCB 2.00 ETH 1 tuần trước
MUA 6,211,153 VCB 5.00 ETH 1 tuần trước
BÁN 500.00 PMUSD 11,564,000 CARD 1 tuần trước
MUA 1,500,000 VCB 1.20 ETH 17/03/2017 11:05
BÁN 1,000.00 BTCE 23,488,256 DAB 17/03/2017 10:58
MUA 130,128,279 VCB 5,322.22 BTCE 17/03/2017 10:23
BÁN 12.00 WMZ 260,700 VCB 17/03/2017 09:17
BÁN 5,000.00 BTCE 117,491,254 DAB 17/03/2017 08:47
MUA 56,000,000 VCB 2,334.31 BTCE 17/03/2017 08:26
MUA 228,000,000 VCB 9,500.00 BTCE 17/03/2017 08:23
BÁN 10,000.00 BTCE 236,096,700 VCB 17/03/2017 07:17
BÁN 2,117.89 BTCE 50,000,000 VCB 17/03/2017 07:10
MUA 2,000,000 VCB 84.72 PMUSD 17/03/2017 02:13