Giao dịch OmiseGO ( OMG )

( Tin Mới Nhất - Ngày Đăng 03/01/2018 15:11)

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#1252 nguyen duc tuan
gioi lam 1 ngày trước
#1251 Phúc Lương Ngọc
thái độ cũng như tốc độ. tuyệt vời 1 ngày trước
#1250 nguyen duc tuan
gioi lam 2 ngày trước
#1249 nguyen duc tuan
gioi lam 2 ngày trước
#1248 Tran Nguyen Le Thuong
good, tks! 2 ngày trước
#1247 PHAM VAN LINH
ok 4 ngày trước
#1246 Do toan
Ok 4 ngày trước
#1244 nguyen thi thao nguyen
tot 6 ngày trước
#1243 Khanh
Tot 7 ngày trước
#1242 Pham Xuan Thuy
Hỗ trợ tốt 7 ngày trước
#1241 nguyen quang duy
ok 18/02/2018 01:26
#1238 20dec
good + fast 13/02/2018 21:19
#1237 Biều khánh ly
Ok cảm ơn rất nhiều 13/02/2018 14:43
#1236 damvanhung
ok cam on 13/02/2018 13:36
#1235 lư phú thành
Cảm ơn 13/02/2018 10:54


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 28,659,356 VCB 10.00 BTG 1 giờ trước
MUA 3,000,000 VCB 0.0113 BTC 1 giờ trước
BÁN 1.00 XMR 5,853,537 VCB 6 giờ trước
BÁN 50.00 XRP 979,950 VCB 14 giờ trước
BÁN 50.00 XRP 975,450 VCB 14 giờ trước
MUA 1,250,418 CARD 50.00 XRP 14 giờ trước
BÁN 0.240 DASH 3,137,775 VCB 16 giờ trước
BÁN 0.0139 BTC 2,972,655 VCB 17 giờ trước
BÁN 56.07 XRP 1,073,580 VCB 17 giờ trước
MUA 2,492,175 VCB 100.00 XRP 17 giờ trước
MUA 3,990,868 VCB 160.00 XRP 20 giờ trước
BÁN 0.340 LTC 1,593,689 CARD 20 giờ trước
MUA 793,817 VCB 500.00 XVG 1 ngày trước
BÁN 1.300 ETH 25,165,025 VCB 1 ngày trước
BÁN 600.00 XVG 808,500 VCB 1 ngày trước
BÁN 0.25 XMR 1,459,200 VCB 2 ngày trước
MUA 603,377 VCB 380.00 XVG 2 ngày trước
MUA 2,579,843 VCB 100.00 XRP 2 ngày trước
BÁN 1.260 LTC 5,823,885 VCB 2 ngày trước
BÁN 127.00 XRP 2,555,623 VCB 2 ngày trước
MUA 851,567 VCB 520.00 XVG 2 ngày trước
BÁN 0.33 XMR 1,922,308 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.0210 BTC 4,355,406 VCB 2 ngày trước
MUA 17,560,095 VCB 0.855 ETH 2 ngày trước
BÁN 0.250 LTC 985,861 VCB 2 ngày trước
BÁN 599.90 XVG 735,777 VCB 2 ngày trước
MUA 14,125,303 VCB 600.00 XRP 2 ngày trước
BÁN 0.123 LTC 505,674 VCB 2 ngày trước
BÁN 1.718 LTC 7,058,967 CARD 2 ngày trước
BÁN 2.56 BTG 5,960,469 CARD 2 ngày trước
MUA 3,017,874 ACB 0.149 ETH 3 ngày trước
MUA 2,843,372 CARD 0.140 ETH 3 ngày trước
MUA 2,471,975 VCB 100.00 XRP 3 ngày trước
MUA 756,302 VCB 500.00 XVG 3 ngày trước
MUA 19,755,864 VCB 800.00 XRP 3 ngày trước
MUA 19,839,168 VCB 800.00 XRP 3 ngày trước
MUA 5,016,930 VCB 3,200.00 XVG 3 ngày trước
BÁN 270.00 XRP 5,288,160 VCB 3 ngày trước
MUA 20,034,490 VCB 1.000 ETH 3 ngày trước
BÁN 0.215 LTC 953,212 VCB 3 ngày trước
BÁN 714.00 XVG 993,598 CARD 3 ngày trước
MUA 1,175,484 ACB 0.200 LTC 3 ngày trước
MUA 6,973,050 VCB 265.00 USDT 3 ngày trước
MUA 3,987,942 CARD 0.185 ETH 3 ngày trước
BÁN 29.00 PMUSD 547,845 VCB 3 ngày trước
MUA 5,212,332 VCB 200.00 XRP 3 ngày trước
MUA 2,888,130 VCB 0.500 LTC 3 ngày trước
BÁN 0.0320 BTC 7,117,694 DAB 3 ngày trước
BÁN 0.700 LTC 3,083,265 VCB 3 ngày trước
BÁN 3.074 LTC 13,925,541 VCB 3 ngày trước
BÁN 0.20 XMR 1,251,576 VCB 3 ngày trước
MUA 13,094,136 VCB 500.00 XRP 3 ngày trước
MUA 13,136,220 VCB 500.00 XRP 4 ngày trước
BÁN 0.50 XMR 3,333,010 VCB 4 ngày trước
MUA 50,000,000 CARD 0.1841 BTC 4 ngày trước
BÁN 1.00 XMR 6,051,650 VCB 4 ngày trước
MUA 39,914,126 VCB 1.850 ETH 4 ngày trước
MUA 525,950 ACB 300.00 XVG 4 ngày trước
MUA 345,000 CARD 198.08 XVG 4 ngày trước
BÁN 100.00 XVG 146,200 VCB 4 ngày trước
BÁN 0.301 LTC 1,438,059 VCB 4 ngày trước
MUA 6,954,520 VCB 296.00 WEX 4 ngày trước
BÁN 87.00 WEX 1,816,435 CARD 4 ngày trước
MUA 14,805,000 VCB 630.00 WEX 4 ngày trước
MUA 11,904,750 VCB 470.00 USDT 4 ngày trước
MUA 1,354,560 CARD 49.96 XRP 4 ngày trước
BÁN 840.90 XVG 1,260,472 VCB 4 ngày trước
MUA 117,750 VCB 5.00 WEX 4 ngày trước
BÁN 324.00 XRP 6,714,516 VCB 4 ngày trước
MUA 3,875,872 VCB 2,202.00 XVG 4 ngày trước
MUA 2,290,759 VCB 0.100 ETH 4 ngày trước
MUA 1,004,134 VCB 0.30 BTG 4 ngày trước
BÁN 1,000.00 USDT 21,796,700 VCB 4 ngày trước
BÁN 0.330 LTC 1,706,266 VCB 5 ngày trước
MUA 3,500,040 DAB 120.26 USDT 5 ngày trước
MUA 13,160,000 CARD 560.00 WEX 5 ngày trước
BÁN 0.118 LTC 586,019 CARD 5 ngày trước
BÁN 0.0122 BCH 331,131 VCB 5 ngày trước
MUA 482,219 VCB 0.14 BTG 5 ngày trước
BÁN 50.00 XRP 1,179,350 VCB 5 ngày trước
BÁN 0.0491 BTC 12,010,572 VCB 5 ngày trước
BÁN 0.0332 BTC 8,120,133 VCB 5 ngày trước
BÁN 2,750.90 XVG 4,891,700 VCB 5 ngày trước
BÁN 436.00 XVG 780,100 VCB 5 ngày trước
BÁN 2,030.00 XVG 3,450,150 CARD 5 ngày trước
BÁN 294.21 XRP 7,013,314 VCB 5 ngày trước
BÁN 1.010 LTC 4,915,304 VCB 5 ngày trước
MUA 3,970,057 DAB 0.0130 BTC 6 ngày trước
MUA 12,925,000 CARD 550.00 WEX 6 ngày trước
BÁN 50.00 XRP 1,188,000 VCB 6 ngày trước
BÁN 0.0097 BTC 2,258,366 VCB 6 ngày trước
BÁN 0.300 LTC 1,429,962 VCB 6 ngày trước
BÁN 401.00 XRP 9,348,822 VCB 6 ngày trước
BÁN 55.75 XRP 1,264,957 VCB 6 ngày trước
BÁN 0.0137 BTC 3,125,452 VCB 6 ngày trước
BÁN 0.220 LTC 1,030,614 VCB 6 ngày trước
MUA 10,347,750 VCB 380.00 USDT 7 ngày trước
BÁN 1,500.00 XVG 2,431,000 CARD 7 ngày trước
BÁN 100.00 XRP 2,262,700 VCB 7 ngày trước
MUA 1,255,018 VCB 600.00 XVG 7 ngày trước