♕ Mua, Bán, Chuyển Đổi các loại tiền điện tử, tiền mật mã tự động nhanh chóng.

Mừng khai trương !

( Tin Mới Nhất - Ngày Đăng 04/03/2017 09:31)

BẠN MUỐN GỬI ( Chọn loại tiền bạn muốn gửi )

BẠN MUỐN NHẬN ( Chọn loại tiền bạn muốn nhận )


CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

#104 Vũ văn tuyển
Thank ad 1 ngày trước
#103 tuanvq
good 2 ngày trước
#102 longiga
nhanh 2 ngày trước
#101 Nguyễn Ngọc Tới
Đã mua bán trên sàn này 3 lần và cảm thấy rất hài lòng, nhanh, uy tín.
Nói chung là tuyệt vời!
3 ngày trước
#100 Trần Trung Hiếu
Giao dịch nhanh, mình rất hài lòng ! 3 ngày trước
#99 Võ Quang Trung
dich vu tot 1 tuần trước
#98 Nguyen van an
Good 1 tuần trước
#97 nguyen tien son
good 1 tuần trước
#96 Nguyễn Văn Tuấn
Xong trong 5 phút do ETH xác nhận lâu 1 tuần trước
#95 Đặng Hoàng Sang
tốt 1 tuần trước


LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 23,651,220 VCB 20.00 ETH 18 phút trước
BÁN 1,500.00 BTCE 34,211,700 VCB 3 giờ trước
BÁN 222.00 BTCE 5,060,520 VCB 4 giờ trước
BÁN 0.99 ETH 1,060,360 VCB 4 giờ trước
BÁN 0.0183 BTC 506,333 VCB 5 giờ trước
BÁN 0.0642 BTC 1,777,393 ACB 5 giờ trước
MUA 40,000,000 VCB 1,739.13 BTCE 6 giờ trước
BÁN 200.00 BTCE 4,556,500 DAB 6 giờ trước
MUA 605,472 VCB 0.0200 BTC 6 giờ trước
BÁN 0.0135 BTC 372,069 VCB 6 giờ trước
MUA 129,214 CARD 0.10 ETH 7 giờ trước
MUA 2,049,382 CARD 0.0700 BTC 7 giờ trước
MUA 4,956,121 DAB 0.1707 BTC 7 giờ trước
BÁN 0.0100 BTC 267,762 ACB 8 giờ trước
BÁN 170.00 BTCE 3,874,400 VCB 8 giờ trước
BÁN 45.00 BTCE 1,024,950 VCB 9 giờ trước
MUA 7,040,025 VCB 300.00 PMUSD 10 giờ trước
ĐỔI 1,000,000 DAB 966,700 VCB 12 giờ trước
BÁN 5.41 PMUSD 110,238 CARD 1 ngày trước
BÁN 9.00 PMUSD 198,300 VCB 1 ngày trước
BÁN 300.00 BTCE 6,851,700 VCB 1 ngày trước
BÁN 10.00 BTCE 225,200 VCB 1 ngày trước
BÁN 42.00 BTCE 956,400 VCB 1 ngày trước
MUA 235,170 VCB 10.00 PMUSD 1 ngày trước
MUA 258,687 VCB 11.00 PMUSD 1 ngày trước
MUA 603,750 DAB 0.0200 BTC 1 ngày trước
MUA 460,000 ACB 0.0150 BTC 1 ngày trước
MUA 115,000 ACB 5.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 896,610 ACB 39.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 1,886,000 ACB 82.00 BTCE 1 ngày trước
BÁN 0.0149 BTC 407,188 DAB 1 ngày trước
MUA 235,170 CARD 10.00 PMUSD 1 ngày trước
MUA 316,140 DAB 0.0100 BTC 1 ngày trước
BÁN 1.00 LTC 320,571 VCB 1 ngày trước
MUA 6,900,000 VCB 300.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 2,139,132 VCB 91.00 PMUSD 1 ngày trước
BÁN 1,887.00 BTCE 43,171,260 VCB 1 ngày trước
MUA 19,895,000 VCB 865.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 23,460,000 VCB 1,020.00 BTCE 1 ngày trước
BÁN 1,840.00 BTCE 42,095,900 VCB 1 ngày trước
MUA 41,860,000 VCB 1,820.00 BTCE 1 ngày trước
BÁN 1,820.00 BTCE 41,638,300 VCB 1 ngày trước
MUA 7,245,000 VCB 315.00 BTCE 1 ngày trước
MUA 459,800 VCB 20.00 BTCE 1 ngày trước
BÁN 90.00 BTCE 2,053,200 VCB 1 ngày trước
BÁN 0.0136 BTC 369,748 VCB 2 ngày trước
BÁN 6.00 WMZ 128,700 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.0400 BTC 1,107,619 VCB 2 ngày trước
BÁN 25.00 BTCE 568,200 VCB 2 ngày trước
MUA 229,900 VCB 10.00 BTCE 2 ngày trước
MUA 229,900 VCB 10.00 BTCE 2 ngày trước
MUA 351,112 VCB 1.00 LTC 2 ngày trước
BÁN 0.0120 BTC 329,066 VCB 2 ngày trước
MUA 1,150,000 VCB 50.00 BTCE 2 ngày trước
MUA 1,150,000 VCB 50.00 BTCE 2 ngày trước
MUA 887,375 VCB 0.0300 BTC 2 ngày trước
BÁN 14.00 BTCE 316,740 VCB 2 ngày trước
ĐỔI 10,000,000 DAB 9,696,700 VCB 2 ngày trước
MUA 129,344 VCB 5.50 PMUSD 2 ngày trước
MUA 712,690 VCB 31.00 BTCE 2 ngày trước
BÁN 0.0442 BTC 1,199,006 VCB 2 ngày trước
MUA 211,563 DAB 9.00 PMUSD 2 ngày trước
BÁN 50.00 BTCE 1,139,200 VCB 3 ngày trước
BÁN 52.00 BTCE 1,185,420 VCB 3 ngày trước
BÁN 10.40 PMUSD 227,564 DAB 3 ngày trước
ĐỔI 9.00 PMUSD 0.0062 BTC 3 ngày trước
MUA 199,895 VCB 8.50 PMUSD 3 ngày trước
MUA 207,828 DAB 0.17 ETH 3 ngày trước
MUA 52,990,600 VCB 2,314.00 BTCX 3 ngày trước
MUA 149,500 VCB 0.12 ETH 3 ngày trước
BÁN 200.00 BTCE 4,568,700 VCB 3 ngày trước
MUA 506,486 VCB 0.0167 BTC 3 ngày trước
MUA 600,915 VCB 0.0200 BTC 3 ngày trước
BÁN 39.00 BTCE 886,290 VCB 1 tuần trước
BÁN 10.00 BTCE 217,600 ACB 1 tuần trước
BÁN 300.00 WMZ 6,614,700 VCB 1 tuần trước
MUA 26,665,440 VCB 1,168.00 BTCE 1 tuần trước
MUA 45,660,000 VCB 2,000.00 BTCE 1 tuần trước
BÁN 500.00 WMZ 11,026,700 VCB 1 tuần trước
BÁN 500.00 WMZ 11,026,700 VCB 1 tuần trước
BÁN 5.00 WMZ 106,750 VCB 1 tuần trước
BÁN 110.00 BTCE 2,472,800 VCB 1 tuần trước
MUA 1,142,000 VCB 50.00 BTCE 1 tuần trước
MUA 594,109 VCB 0.50 ETH 1 tuần trước
MUA 598,499 VCB 0.0200 BTC 1 tuần trước
BÁN 2.00 ETH 2,085,900 VCB 1 tuần trước
BÁN 2,083.00 BTCE 47,093,330 VCB 1 tuần trước
BÁN 149.00 BTCE 3,350,690 VCB 1 tuần trước
BÁN 0.0300 BTC 792,430 CARD 1 tuần trước
MUA 4,702,126 VCB 4.00 ETH 1 tuần trước
BÁN 1.01 ETH 1,046,696 VCB 1 tuần trước
MUA 805,000 DAB 35.00 BTCE 1 tuần trước
MUA 575,000 DAB 25.00 BTCE 1 tuần trước
MUA 66,329,120 VCB 2,899.00 BTCE 1 tuần trước
BÁN 10.00 PMUSD 218,500 DAB 1 tuần trước
BÁN 0.0313 BTC 847,284 VCB 1 tuần trước
MUA 999,270 VCB 3.91 LTC 1 tuần trước
ĐỔI 0.19 ETH 8.16 PMUSD 1 tuần trước
BÁN 0.5763 BTC 15,665,639 VCB 1 tuần trước
BÁN 11.80 BTCE 255,118 ACB 1 tuần trước