Tên Giá Mua Giá Bán Mua Ngay Bán Ngay
BTC - Bitcoin 159,991,356 144,397,296 Mua Bitcoin ( BTC ) Bán Bitcoin ( BTC )
BCH - Bitcoin Cash 11,045,000 9,978,329 Mua Bitcoin Cash ( BCH ) Bán Bitcoin Cash ( BCH )
ETH - Ethereum 5,041,371 4,566,992 Mua Ethereum ( ETH ) Bán Ethereum ( ETH )
LTC - Litecoin 1,314,390 1,184,650 Mua Litecoin ( LTC ) Bán Litecoin ( LTC )
XRP - Ripple 11,734 10,449 Mua Ripple ( XRP ) Bán Ripple ( XRP )
XVG - Verge 364 318 Mua Verge ( XVG ) Bán Verge ( XVG )
ADA - Cardano 1,914 1,700 Mua Cardano ( ADA ) Bán Cardano ( ADA )
DASH - Dash 3,894,430 3,506,058 Mua Dash ( DASH ) Bán Dash ( DASH )
USDT - Tether 23,500 21,500 Mua Tether ( USDT ) Bán Tether ( USDT )
XMR - Monero 2,708,517 2,332,711 Mua Monero ( XMR ) Bán Monero ( XMR )
ETC - Ethereum Classic 239,564 216,323 Mua Ethereum Classic ( ETC ) Bán Ethereum Classic ( ETC )
NXT - NXT 4,639 1,204 Mua NXT ( NXT ) Bán NXT ( NXT )
OMG - OmiseGO 81,822 72,604 Mua OmiseGO ( OMG ) Bán OmiseGO ( OMG )
XLM - Stellar Lumen 5,974 5,345 Mua Stellar Lumen ( XLM ) Bán Stellar Lumen ( XLM )
SC - Siacoin 164 146 Mua Siacoin ( SC ) Bán Siacoin ( SC )
ZCL - Zclassic 83,196 74,581 Mua Zclassic ( ZCL ) Bán Zclassic ( ZCL )
DCR - Decred 1,144,450 867,525 Mua Decred ( DCR ) Bán Decred ( DCR )