BÁN NXT( Chọn loại tiền tệ muốn bán )

NHẬN VCB( Chọn phương thức nhận tiền )


ĐÁNH GIÁ :
( 5 - 1 cảm nhận )

TỶ GIÁ BÁN NXT HÔM NAY
Từ Đến Tỷ Giá Hôm Nay
100.00 50,000.00 3,083
ĐƠN HÀNG
NXT
VND
LIÊN HỆ