I. Bảo Hiểm

Chúng tôi hiểu được sự lo lắng của khách hàng khi lần đầu giao dịch với chúng tôi. Hiện chúng tôi đã đóng bảo hiểm tại diễn đàn MMO ( Money Maker Online ) lớn nhất Việt Nam MMO4Me.com nhằm giảm bớt sự lo lắng trong lòng quý khách. Một khi có sự cố xảy ra quý khách hoàn toàn có thể kiếu nại tại MMO4Me để được bồi hoàn từ số tiền mà chúng tôi đã đóng bảo hiểm.

1. Thông Tin Của Chúng Tôi Tại MMO4Me.com

  • Tên Truy Cập : exchangeno1
  • Số Tiền Bảo Hiềm : 1,000.00$ ( Một Nghìn Đô La Mỹ )
  • Thông tin chi tiết hơn quý khách có thể truy cập vào https://mmo4me.com/members/exchangeno1.120292/
  • Ngoài ra khi đóng bảo hiểm tại MMO4Me chúng tôi cũng phải cung cấp thông tin cá nhân cho MMO4Me.com