CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. Thu Thập Thông Tin

  ExchangeNo1.com sẽ thu thập các thông tin như: Địa Chỉ IP, Loại Trình Duyệt , Tên Trình Duyệt... nhằm sử dụng cho mục đích bảo mật và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

  Khi bạn thực hiện giao dịch tại ExchangeNo1.com thì chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về tài chính của bạn như Họ Tên, Địa Chỉ Email, Số Điện Thoại, Số Tài Khoản Ngân Hàng...

  Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin khác về bạn từ nhiều nguồn khác & bằng phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn.

 2. Đặt Cookies

  Khi bạn truy cập ExchangeNo1.com, chúng tôi (hoặc bên thứ ba được thuê để theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website) sẽ đặt một số File dữ liệu nhỏ gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của bạn. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như: Lưu phiên làm việc của bạn trong trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại... Chúng tôi sẽ mã hóa các File Cookies để bảo mật, bạn có thể cấm Cookies trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình sử dụng ExchangeNo1.com của bạn.

 3. Lưu Trữ & Bảo Vệ Thông Tin

  Thông tin cá nhận của bạn được chúng tôi lưu ở máy chủ của chúng tôi và được Backup (Tạo bản sao lưu) mỗi giờ một lần để tránh tình trạng mất mát thông tin.

  Chúng tôi sử dụng chuẩn SSL trong quá trình giao tiếp giữa khách hàng và máy chủ để đảm bảo thông tin được an toàn.

 4. Sử Dụng Thông Tin

  Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp một môi trường giao dịch trực tuyến an toàn, tiện lợi, hiệu quả & liên tục cải tiến.

  Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng.
  • Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch.
  • Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố.
  • Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách “Điều Khoản Sử Dụng”.
  • Cung cấp cho bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại.
  • So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

 5. Chia Sẻ Thông Tin Với Bên Thứ Ba

  Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/ từ:

  Các sản phẩm do chúng tôi phát triển mà có thể bạn sẽ quan tâm trong tương lai.

  Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp :

  • Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự.
  • Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật.
  • Chúng tôi đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật.
  • Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách "Điều Khoản Sử Dụng".

  Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.

  Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, ExchangeNo1.com sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 6. Thay Đổi Thông Tin

  Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.

  ExchangeNo1.com có quyền thay đổi nội dung chính sách này và có trách nhiệm báo trước cho bạn thông qua website và/hoặc email trước khi chính thức áp dụng.