ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều Khoản Sử Dụng (gọi tắt là "Điều Khoản") này được hiểu là Bản Hợp đồng giữa Bạn (Khách hàng) và ExchangeNo1.com, được áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của ExchangeNo1.com.

Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản Điều Khoản này trước khi sử dụng ExchangeNo1.com. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không nên sử dụng ExchangeNo1.com. Khi đã sử dụng ExchangeNo1.com (Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng ExchangeNo1.com nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.

Các phiên bản sửa đổi của các Điều Khoản ExchangeNo1.com sẽ có hiệu lực từ thời điểm chúng tôi đăng nó trên website ExchangeNo1.com. Khách hàng ExchangeNo1.com sẽ phải đồng ý để tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi đối với các điều khoản mới được sửa đổi và bổ sung.

 1. Quy Định

  Hệ thống thanh toán điện tử và/hoặc ngân hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về số tiền mà khách hàng ký gửi tại hệ thống của mình. ExchangeNo1.com không phải là một bên trong thỏa thuận giữa hệ thống thanh toán điện tử và/hoặc ngân hàng với khách hàng của mình, và do đó cũng không chịu trách nhiệm với các sai phạm của khách hàng có thể có đối với hệ thống thanh toán điện tử và/hoặc ngân hàng.

  Quyền và nghĩa vụ khách hàng và hệ thống thanh toán điện tử, ngân hàng được điều chỉnh bởi các quy tắc, thỏa thuận chấp nhận trong hệ thống thanh toán điện tử, ngân hàng tương ứng.

  Khi bạn thực hiện trao đổi trên ExchangeNo1.com, thì đơn hàng của bạn chỉ có giá trị giữa bạn và ExchangeNo1.com, ExchangeNo1.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi bạn gửi thông tin đơn hàng của bạn cho người thứ 3.

  ExchangeNo1.com có quyền thay đổi nội dung Điều Khoản này và có trách nhiệm báo trước cho bạn thông qua website và/hoặc email trước khi chính thức áp dụng.

 2. Giao Dịch & Xử Lý

  Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin hợp lệ và chính xác trong các giao dịch của mình. ExchangeNo1.com không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch thanh toán mà khách hàng cung cấp thông tin không hợp lệ hoặc không chính xác.

  Khách hàng phải chuyển tiền điện tử, tiền mật mã hoặc chuyển khoản thật chính xác vào tài khoản, địa chỉ... mà ExchangeNo1.com thông báo ở trang Hướng Dẫn Thanh Toán. ExchangeNo1.com không chịu trách nhiệm với các thanh toán không đúng với thông tin mà ExchangeNo1.com đã chỉ ra ở trang Hướng Dẫn Thanh Toán.

  ExchangeNo1.com chịu trách nhiệm xử lý và hoàn thành các giao dịch trên hệ thống ExchangeNo1.com.

  ExchangeNo1.com có quyền từ chối xử lý các giao dịch mà các thông tin nằm trong giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật.

  ExchangeNo1.com có quyền thay đổi các khoản phí, tỷ giá... tùy theo thời điểm mà không cần báo trước cho khách hàng.Việc thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức.

  ExchangeNo1.com không gửi tiền điện tử, tiền mật mã, chuyển khoản qua ngân hàng cho bên thứ ba. Tất cả thông tin tài khoản dùng để giao dịch phải là sở hữu thuộc về bạn.

  ExchangeNo1.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất thiệt hại do sự chậm trễ của hệ thống thanh toán điện tử / ngân hàng gây ra đối với khách hàng.

  ExchangeNo1.com chịu trách nhiệm về các giao dịch chậm trễ có nguyên nhân do sai sót từ phía ExchangeNo1.com.

  Mỗi đơn hàng đều có khoảng thời hạn thanh toán. Bạn phải thanh toán trước thời hạn đó, nếu chậm trễ hệ thống có quyền tự động cập nhật thay đổi tỷ giá.

  Tất cả giao dịch yêu cầu khách hàng chuyển tiền (VND) phải được chuyển khoản qua Internet Banking với nội dung chính xác như hệ thống yêu cầu. Chúng tôi không chấp nhận giao dịch chuyển khoản qua ATM, Nộp tiền mặt trực tiếp tại quầy nếu không có sự thỏa thuận trước với chúng tôi.

  ExchangeNo1.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra đối với khách hàng trong thời gian bảo trì, nâng cấp hệ thống. Khi nâng cấp, bảo trì chúng tôi sẽ có thông báo chính thức ở mục Tin Tức.

  ExchangeNo1.com không chịu trách nhiệm đối với khách hàng trong các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, mất điện, hư hỏng phần cứng, mất dữ liệu không thể khôi phục, tin tặc tấn công vào hệ thống ExchangeNo1.com.

 3. Đối Tác

  Tất cả đối tác có giới thiệu khách hàng đến với dịch vụ của ExchangeNo1.com đều được hưởng Hoa Hồng theo bảng ở mục Tỷ Giá.

  Tất cả các đối tác đều có thể sử dụng các tài liệu, công cụ quảng cáo của chúng tôi để đặt trên các trang web, diễn đàn, blog... không bao gồm các trang web bất hợp pháp.

  Các đối tác không vi phạm Chính sách Quảng cáo của chúng tôi đều có quyền rút tiền Hoa hồng về tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

  Việc lạm dụng hoặc hoạt động gian lận trong việc Giới thiệu Bạn bè có thể khiến cho đối tác bị mất tiền hoa hồng và khóa tài khoản.

  Chúng tôi có thể thay đổi chương trình Giới thiệu Bạn bè bất cứ lúc nào.

 4. Hủy Lệnh - Hoàn Tiền

  ExchangeNo1.com sẽ hủy giao dịch của bạn và hoàn tiền nếu phát hiện ra những việc sau:

  Có liên quan đến hoạt động gian lận, lừa đảo, rửa tiền.

  Người gửi tiền cho chúng tôi không thực hiện giao dịch tại ExchangeNo1.com.

  Khách hàng gửi tiền cho bên thứ ba.

  Mục đích giao dịch không rõ ràng hoặc có dấu hiệu mờ ám.

  ExchangeNo1.com bảo lưu quyền hoàn lại tiền mà không cần công bố lý do.

  Trong một số trường hợp ExchangeNo1.com cần xác minh tính minh bạch của giao dịch, ExchangeNo1.com sẽ yêu cầu một số tài liệu, hình ảnh có liên quan đến giao dịch. Nếu ExchangeNo1.com phát hiện ra tài liệu, hình ảnh bạn cung cấp không chính xác, có dấu hiệu làm giả, ExchangeNo1.com sẽ tạm giữ Đơn Hàng của bạn và nhờ đến sự trợ giúp từ phía pháp luật.

  ExchangeNo1.com bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất cứ cá nhân tổ chức nào mà không cần nêu lý do.