Tên Phương Thức Phí Gửi Phí Nhận Hạn Thanh Toán
Cố Định Phần Trăm Tối Thiểu Tối Đa Cố Định Phần Trăm Tối Thiểu Tối Đa
  Bitcoin ( BTC ) - - - - - - 0.0005 0.0005 5 Phút
  Bitcoin Cash ( BCH ) - - - - - - 0.0010 0.0010 5 Phút
  Ethereum ( ETH ) - - - - - - 0.010 0.010 5 Phút
  Ripple ( XRP ) - - - - - - 1.00 1.00 5 Phút
  Litecoin ( LTC ) - - - - - - 0.010 0.010 5 Phút
  Tether ( USDT ) - - - - - - 1.00 1.00 30 Phút
  Stellar Lumen ( XLM ) - - - - - - 0.01 0.01 5 Phút
  Vietcombank ( VNĐ ) - - - - - - 7,700 7,700 30 Phút
  Techcombank ( VNĐ ) - - - - - - 10,500 10,500 30 Phút
  Á Châu Bank ( VNĐ ) - - - - - - 10,500 10,500 30 Phút
  Đông Á Bank ( VNĐ ) - - - - - 0.05% 5,500 275,000 30 Phút
  Eximbank ( VNĐ ) - - - - - - 10,500 10,500 30 Phút
  BIDV ( VNĐ ) - - - - - - 10,500 10,500 30 Phút
  VietinBank ( VNĐ ) - - - - - - 10,500 10,500 30 Phút
  Sacombank ( VNĐ ) - - - - - - 10,500 10,500 30 Phút
  Thẻ Ngân Hàng ( VNĐ ) - - - - - - 11,000 11,000 30 Phút
  Ngân Hàng Khác ( VNĐ ) - - - - - - 10,500 10,500 30 Phút

GIẢI THÍCH :
  1. Phí Gửi là phí quý khách phải chịu khi thực hiện các giao dich mà quý khách sẽ gửi bằng phưng thức đó.
  2. Phí Nhận là phí quý khách phải chịu khi thực hiện các giao dich mà quý khách sẽ nhận bằng phưng thức đó.
  3. Cách Tính [Phí Tối Thiểu] <= [Số Tiền] x [Phí Phần Trăm] + [Phí Cố Định] <= [Phí Tối Đa]
  4. Hạn Thanh Toán là thời gian quý khách phải thanh toán cho đơn hàng sau khi được tạo ra. Được tính bằng cách lấy Hạn Thanh Toán nhỏ hơn của 02 phương thức có trong giao dịch.
    Ví dụ :
    • Quý khách bán BTC-E Code nhận Đông Á Bank thì Hạn Thanh Toán5 Phút
    • Quý khách mua Bitcoin bằng VietcomBank thì Hạn Thanh Toán là ngay lập tức ( Hạn Thanh Toán của Bitcoin là Ngay Lập Tức ).