Thông báo về sự cố gửi email.


Kính chào quý khách hàng !

Gần đây có một số khách hàng phản ánh với dịch vụ về hiện tượng không nhận được email xác nhận khi đăng ký tài khoản, thực hiện việc khôi phục mật khẩu, ... Chúng tôi thành thực xin lỗi quý khách hàng về sự cố này. Hiện tại chúng tôi đã khắc phục xong sự cố.

Chúc quý khách giao dịch thành công !
( Ngày Đăng 30/05/2017 16:25)