Thông báo về việc thay đổi liên kết ( link ) giới thiệu bạn bè.


Kính chào quý khách hàng !

Hiện tại chúng tôi đã hoàn tất quá trình nâng cấp hệ thống để phục vụ quý khách hàng tốt hơn. Quý khách nào tham gia chương trình giới thiệu bạn bè xin hãy vui lòng đăng nhập và cập nhật liên kết mới nhất.

Xin cảm ơn !
( Ngày Đăng 03/06/2017 14:39)