LOẠI GỬI NHẬN TỪ ĐẾN Tỷ Giá Đồng Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương Hoa Hồng Cập Nhật Lúc
MUA VND BCH 0.0100 100.0000 7,683,569 7,683,569 7,683,569 7,683,569 7,683,569 7,683,569 0.15 % 2 phút trước
MUA VND BTC 0.0100 10.0000 139,466,340 139,456,340 139,446,340 139,436,340 139,426,340 139,416,340 0.15 % 3 giây trước
MUA VND DASH 0.100 500.000 6,822,995 6,817,995 6,812,995 6,807,995 6,802,995 6,797,995 0.15 % 3 giây trước
MUA VND ETC 1.000 1,000.000 266,710 266,715 266,720 266,725 266,730 266,735 0.15 % 3 giây trước
MUA VND ETH 0.100 500.000 7,198,691 7,193,691 7,188,691 7,183,691 7,178,691 7,173,691 0.15 % 1 phút trước
MUA VND LTC 0.100 1,000.000 1,425,060 1,424,060 1,423,060 1,422,060 1,421,060 1,420,060 0.15 % 2 phút trước
MUA VND NEO 1.000 10,000.000 672,371 672,366 672,361 672,356 672,351 672,346 0.15 % 1 phút trước
MUA VND PMEUR 5.00 199.99 26,280 26,275 26,270 26,265 26,260 26,255 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND PMEUR 200.00 999.99 26,270 26,265 26,260 26,255 26,250 26,245 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND PMEUR 1,000.00 10,000.00 26,250 26,245 26,240 26,235 26,230 26,225 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND PMUSD 5.00 199.99 23,400 23,395 23,390 23,385 23,380 23,375 0.15 % 05/09/2017 15:42
MUA VND PMUSD 200.00 999.99 23,350 23,345 23,340 23,335 23,330 23,325 0.15 % 05/09/2017 15:43
MUA VND PMUSD 1,000.00 10,000.00 23,300 23,295 23,290 23,285 23,280 23,275 0.15 % 05/09/2017 15:45
MUA VND USDT 5.00 199.99 23,450 23,445 23,440 23,435 23,430 23,425 0.15 % 1 ngày trước
MUA VND USDT 200.00 999.99 23,450 23,445 23,440 23,435 23,430 23,425 0.15 % 1 ngày trước
MUA VND USDT 1,000.00 20,000.00 23,400 23,395 23,390 23,385 23,380 23,375 0.15 % 1 ngày trước
MUA VND WEX 5.00 199.99 23,400 23,395 23,390 23,385 23,380 23,375 0.15 % 3 ngày trước
MUA VND WEX 200.00 999.99 23,350 23,345 23,340 23,335 23,330 23,325 0.15 % 3 ngày trước
MUA VND WEX 1,000.00 10,000.00 23,300 23,295 23,290 23,285 23,280 23,275 0.15 % 3 ngày trước
MUA VND WME 5.00 199.99 24,550 24,545 24,540 24,535 24,530 24,525 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND WME 200.00 999.99 24,500 24,495 24,490 24,485 24,480 24,475 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND WME 1,000.00 10,000.00 24,400 24,395 24,390 24,385 24,380 24,375 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND WMZ 5.00 199.99 22,970 22,965 22,960 22,955 22,950 22,945 0.15 % 15/09/2017 22:48
MUA VND WMZ 200.00 999.99 22,920 22,915 22,910 22,905 22,900 22,895 0.15 % 15/09/2017 22:48
MUA VND WMZ 1,000.00 10,000.00 22,890 22,885 22,880 22,875 22,870 22,865 0.15 % 15/09/2017 22:48
MUA VND XMR 0.10 10,000.00 2,141,100 2,141,095 2,141,090 2,141,085 2,141,080 2,141,075 0.15 % 3 giây trước
MUA VND XRP 100.00 50,000.00 5,148 5,147 5,146 5,145 5,144 5,143 0.15 % 19 phút trước
MUA VND ZEC 0.1000 10,000.0000 5,396,040 5,396,035 5,396,030 5,396,025 5,396,020 5,396,015 0.15 % 2 phút trước
BÁN BCH VND 0.0100 100.0000 7,442,500 7,442,500 7,442,500 7,442,500 7,442,500 7,442,500 0.15 % 2 phút trước
BÁN BTC VND 0.0100 10.0000 135,132,900 135,142,900 135,152,900 135,162,900 135,172,900 135,182,900 0.15 % 3 giây trước
BÁN DASH VND 0.100 500.000 6,543,013 6,548,013 6,553,013 6,558,013 6,563,013 6,568,013 0.15 % 3 giây trước
BÁN ETC VND 1.000 1,000.000 254,570 254,565 254,560 254,555 254,550 254,545 0.15 % 1 phút trước
BÁN ETH VND 0.500 500.000 7,007,400 7,012,400 7,017,400 7,022,400 7,027,400 7,032,400 0.15 % 3 giây trước
BÁN LTC VND 0.100 1,000.000 1,380,870 1,381,870 1,382,870 1,383,870 1,384,870 1,385,870 0.15 % 1 phút trước
BÁN NEO VND 1.000 10,000.000 649,266 649,271 649,276 649,281 649,286 649,291 0.15 % 1 phút trước
BÁN PMEUR VND 5.00 199.99 24,300 24,305 24,310 24,315 24,320 24,325 0.15 % 24/07/2017 16:44
BÁN PMEUR VND 200.00 999.99 24,350 24,355 24,360 24,365 24,370 24,375 0.15 % 24/07/2017 16:44
BÁN PMEUR VND 1,000.00 10,000.00 24,400 24,405 24,410 24,415 24,420 24,425 0.15 % 24/07/2017 16:44
BÁN PMUSD VND 5.00 199.99 19,000 19,005 19,010 19,015 19,020 19,025 0.15 % 18/09/2017 10:01
BÁN PMUSD VND 200.00 999.99 19,000 19,005 19,010 19,015 19,020 19,025 0.15 % 18/09/2017 10:01
BÁN PMUSD VND 1,000.00 10,000.00 19,000 19,005 19,010 19,015 19,020 19,025 0.15 % 18/09/2017 10:01
BÁN USDT VND 5.00 199.99 22,800 22,805 22,810 22,815 22,820 22,825 0.15 % 10 giờ trước
BÁN USDT VND 200.00 999.99 22,850 22,855 22,860 22,865 22,870 22,875 0.15 % 10 giờ trước
BÁN USDT VND 1,000.00 20,000.00 22,900 22,905 22,910 22,915 22,920 22,925 0.15 % 10 giờ trước
BÁN WEX VND 5.00 199.99 22,450 22,455 22,460 22,465 22,470 22,475 0.15 % 1 ngày trước
BÁN WEX VND 200.00 999.99 22,500 22,505 22,510 22,515 22,520 22,525 0.15 % 1 ngày trước
BÁN WEX VND 1,000.00 10,000.00 22,550 22,555 22,560 22,565 22,570 22,575 0.15 % 1 ngày trước
BÁN WME VND 5.00 199.99 24,000 24,005 24,010 24,015 24,020 24,025 0.15 % 22/09/2017 15:49
BÁN WME VND 200.00 999.99 24,008 24,013 24,018 24,023 24,028 24,033 0.15 % 22/09/2017 15:49
BÁN WME VND 1,000.00 10,000.00 24,057 24,062 24,067 24,072 24,077 24,082 0.15 % 22/09/2017 15:49
BÁN WMZ VND 5.00 199.99 21,050 21,055 21,060 21,065 21,070 21,075 0.15 % 22/09/2017 15:48
BÁN WMZ VND 200.00 999.99 21,050 21,055 21,060 21,065 21,070 21,075 0.15 % 22/09/2017 15:48
BÁN WMZ VND 1,000.00 10,000.00 21,100 21,105 21,110 21,115 21,120 21,125 0.15 % 22/09/2017 15:48
BÁN XMR VND 0.10 10,000.00 2,050,695 2,050,700 2,050,705 2,050,710 2,050,715 2,050,720 0.15 % 2 phút trước
BÁN XRP VND 100.00 10,000.00 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 0.15 % 2 giờ trước
BÁN ZEC VND 0.1000 10,000.0000 5,172,881 5,172,886 5,172,891 5,172,896 5,172,901 5,172,906 0.15 % 2 phút trước
ĐỔI VND VND 1,000,000 100,000,000 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.15 % 16/07/2017 17:45

GIẢI THÍCH :
  1. Hoa Hồng là số tiền bạn sẽ nhận được nếu người bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch ở tỷ giá đó.
  2. Tỷ Giá là tỷ giá sẽ được áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các tỷ giá Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim hay Kim Cương tùy thuộc vào nhóm của khách hàng. Bạn có thể xem nhóm của mình tại [ đây ] sau khi đã đăng nhập.