LOẠI GỬI NHẬN TỪ ĐẾN Tỷ Giá Đồng Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương Hoa Hồng Cập Nhật Lúc
MUA VND BCH 0.0100 100.0000 31,734,000 31,734,000 31,734,000 31,734,000 31,734,000 31,734,000 0.15 % 10 phút trước
MUA VND BTC 0.0100 10.0000 242,297,700 242,287,700 242,277,700 242,267,700 242,257,700 242,247,700 0.15 % 4 phút trước
MUA VND BTG 0.10 100.00 2,861,210 2,861,205 2,861,200 2,861,195 2,861,190 2,861,185 0.15 % 51 giây trước
MUA VND DASH 0.100 500.000 16,021,589 16,016,589 16,011,589 16,006,589 16,001,589 15,996,589 0.15 % 2 phút trước
MUA VND ETC 1.000 1,000.000 922,008 922,013 922,018 922,023 922,028 922,033 0.15 % 2 phút trước
MUA VND ETH 0.100 500.000 20,976,100 20,971,100 20,966,100 20,961,100 20,956,100 20,951,100 0.15 % 2 phút trước
MUA VND LTC 0.100 1,000.000 5,242,260 5,241,260 5,240,260 5,239,260 5,238,260 5,237,260 0.15 % 51 giây trước
MUA VND OMG 0.50 10,000.00 432,960 432,960 432,960 432,960 432,960 432,960 0.15 % 3 phút trước
MUA VND PMEUR 5.00 199.99 26,280 26,275 26,270 26,265 26,260 26,255 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND PMEUR 200.00 999.99 26,270 26,265 26,260 26,255 26,250 26,245 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND PMEUR 1,000.00 10,000.00 26,250 26,245 26,240 26,235 26,230 26,225 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND PMUSD 5.00 199.99 23,400 23,395 23,390 23,385 23,380 23,375 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND PMUSD 200.00 999.99 23,350 23,345 23,340 23,335 23,330 23,325 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND PMUSD 1,000.00 10,000.00 23,300 23,295 23,290 23,285 23,280 23,275 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND USDT 100.00 199.99 24,700 24,695 24,690 24,685 24,680 24,675 0.15 % 11 giờ trước
MUA VND USDT 200.00 999.99 24,650 24,645 24,640 24,635 24,630 24,625 0.15 % 11 giờ trước
MUA VND USDT 1,000.00 20,000.00 24,600 24,595 24,590 24,585 24,580 24,575 0.15 % 11 giờ trước
MUA VND WEX 5.00 199.99 24,600 24,595 24,590 24,585 24,580 24,575 0.15 % 2 ngày trước
MUA VND WEX 200.00 999.99 24,550 24,545 24,540 24,535 24,530 24,525 0.15 % 2 ngày trước
MUA VND WEX 1,000.00 10,000.00 24,500 24,495 24,490 24,485 24,480 24,475 0.15 % 2 ngày trước
MUA VND WME 5.00 199.99 24,550 24,545 24,540 24,535 24,530 24,525 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND WME 200.00 999.99 24,500 24,495 24,490 24,485 24,480 24,475 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND WME 1,000.00 10,000.00 24,400 24,395 24,390 24,385 24,380 24,375 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND WMZ 5.00 199.99 22,970 22,965 22,960 22,955 22,950 22,945 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND WMZ 200.00 999.99 22,920 22,915 22,910 22,905 22,900 22,895 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND WMZ 1,000.00 10,000.00 22,890 22,885 22,880 22,875 22,870 22,865 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND XMR 0.10 10,000.00 7,362,763 7,362,758 7,362,753 7,362,748 7,362,743 7,362,738 0.15 % 51 giây trước
MUA VND XRP 50.00 10,000.00 23,887 23,886 23,885 23,884 23,883 23,882 0.15 % 6 phút trước
MUA VND XVG 100.00 50,000.00 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 0.15 % 58 phút trước
MUA VND ZEC 0.1000 10,000.0000 9,968,641 9,968,636 9,968,631 9,968,626 9,968,621 9,968,616 0.15 % 2 phút trước
BÁN BCH VND 0.0100 100.0000 22,700,000 22,700,000 22,700,000 22,700,000 22,700,000 22,700,000 0.15 % 18 phút trước
BÁN BTC VND 0.0100 10.0000 211,110,000 211,120,000 211,130,000 211,140,000 211,150,000 211,160,000 0.15 % 46 giây trước
BÁN BTG VND 0.10 100.00 2,457,333 2,457,338 2,457,343 2,457,348 2,457,353 2,457,358 0.15 % 51 giây trước
BÁN DASH VND 0.100 500.000 13,109,314 13,114,314 13,119,314 13,124,314 13,129,314 13,134,314 0.15 % 46 giây trước
BÁN ETC VND 1.000 1,000.000 800,180 800,175 800,170 800,165 800,160 800,155 0.15 % 2 phút trước
BÁN ETH VND 0.500 500.000 18,789,812 18,794,812 18,799,812 18,804,812 18,809,812 18,814,812 0.15 % 46 giây trước
BÁN LTC VND 0.100 1,000.000 4,540,000 4,541,000 4,542,000 4,543,000 4,544,000 4,545,000 0.15 % 7 phút trước
BÁN NXT VND 100.00 50,000.00 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 4,468 0.15 % 6 phút trước
BÁN OMG VND 0.50 10,000.00 361,100 361,100 361,100 361,100 361,100 361,100 0.15 % 51 giây trước
BÁN PMEUR VND 5.00 199.99 24,300 24,305 24,310 24,315 24,320 24,325 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN PMEUR VND 200.00 999.99 24,350 24,355 24,360 24,365 24,370 24,375 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN PMEUR VND 1,000.00 10,000.00 24,400 24,405 24,410 24,415 24,420 24,425 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN PMUSD VND 5.00 199.99 19,000 19,005 19,010 19,015 19,020 19,025 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN PMUSD VND 200.00 999.99 19,000 19,005 19,010 19,015 19,020 19,025 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN PMUSD VND 1,000.00 10,000.00 19,000 19,005 19,010 19,015 19,020 19,025 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN USDT VND 100.00 199.99 22,600 22,605 22,610 22,615 22,620 22,625 0.15 % 11 giờ trước
BÁN USDT VND 200.00 999.99 22,650 22,655 22,660 22,665 22,670 22,675 0.15 % 11 giờ trước
BÁN USDT VND 1,000.00 20,000.00 22,700 22,705 22,710 22,715 22,720 22,725 0.15 % 11 giờ trước
BÁN WEX VND 5.00 199.99 22,600 22,605 22,610 22,615 22,620 22,625 0.15 % 2 ngày trước
BÁN WEX VND 200.00 999.99 22,650 22,655 22,660 22,665 22,670 22,675 0.15 % 2 ngày trước
BÁN WEX VND 1,000.00 10,000.00 22,700 22,705 22,710 22,715 22,720 22,725 0.15 % 2 ngày trước
BÁN WME VND 5.00 199.99 24,000 24,005 24,010 24,015 24,020 24,025 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN WME VND 200.00 999.99 24,008 24,013 24,018 24,023 24,028 24,033 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN WME VND 1,000.00 10,000.00 24,057 24,062 24,067 24,072 24,077 24,082 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN WMZ VND 5.00 199.99 21,050 21,055 21,060 21,065 21,070 21,075 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN WMZ VND 200.00 999.99 21,050 21,055 21,060 21,065 21,070 21,075 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN WMZ VND 1,000.00 10,000.00 21,100 21,105 21,110 21,115 21,120 21,125 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN XMR VND 0.10 10,000.00 5,872,425 5,872,430 5,872,435 5,872,440 5,872,445 5,872,450 0.15 % 4 phút trước
BÁN XRP VND 50.00 10,000.00 19,511 19,512 19,513 19,514 19,515 19,516 0.15 % 2 phút trước
BÁN XVG VND 100.00 50,000.00 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 0.15 % 2 phút trước
ĐỔI VND VND 1,000,000 100,000,000 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.15 % 09/02/2018 09:59

GIẢI THÍCH :
  1. Hoa Hồng là số tiền bạn sẽ nhận được nếu người bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch ở tỷ giá đó.
  2. Tỷ Giá là tỷ giá sẽ được áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các tỷ giá Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim hay Kim Cương tùy thuộc vào nhóm của khách hàng. Bạn có thể xem nhóm của mình tại [ đây ] sau khi đã đăng nhập.