LOẠI GỬI NHẬN TỪ ĐẾN Tỷ Giá Đồng Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương Hoa Hồng Cập Nhật Lúc
MUA VND BCH 0.0100 100.0000 37,754,879 37,754,879 37,754,879 37,754,879 37,754,879 37,754,879 0.15 % 2 phút trước
MUA VND BTC 0.0100 10.0000 456,132,868 456,122,868 456,112,868 456,102,868 456,092,868 456,082,868 0.15 % 2 phút trước
MUA VND BTG 0.10 100.00 7,150,573 7,150,568 7,150,563 7,150,558 7,150,553 7,150,548 0.15 % 2 phút trước
MUA VND DASH 0.100 500.000 19,687,161 19,682,161 19,677,161 19,672,161 19,667,161 19,662,161 0.15 % 2 phút trước
MUA VND ETC 1.000 1,000.000 780,856 780,861 780,866 780,871 780,876 780,881 0.15 % 2 phút trước
MUA VND ETH 0.100 500.000 12,489,352 12,484,352 12,479,352 12,474,352 12,469,352 12,464,352 0.15 % 2 phút trước
MUA VND LTC 0.100 1,000.000 4,436,459 4,435,459 4,434,459 4,433,459 4,432,459 4,431,459 0.15 % 2 phút trước
MUA VND NEO 1.000 10,000.000 950,277 950,272 950,267 950,262 950,257 950,252 0.15 % 2 phút trước
MUA VND PMEUR 5.00 199.99 26,280 26,275 26,270 26,265 26,260 26,255 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND PMEUR 200.00 999.99 26,270 26,265 26,260 26,255 26,250 26,245 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND PMEUR 1,000.00 10,000.00 26,250 26,245 26,240 26,235 26,230 26,225 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND PMUSD 5.00 199.99 23,400 23,395 23,390 23,385 23,380 23,375 0.15 % 05/09/2017 15:42
MUA VND PMUSD 200.00 999.99 23,350 23,345 23,340 23,335 23,330 23,325 0.15 % 05/09/2017 15:43
MUA VND PMUSD 1,000.00 10,000.00 23,300 23,295 23,290 23,285 23,280 23,275 0.15 % 05/09/2017 15:45
MUA VND WEX 5.00 199.99 25,850 25,845 25,840 25,835 25,830 25,825 0.15 % 18 phút trước
MUA VND WEX 200.00 999.99 25,800 25,795 25,790 25,785 25,780 25,775 0.15 % 18 phút trước
MUA VND WEX 1,000.00 10,000.00 25,750 25,745 25,740 25,735 25,730 25,725 0.15 % 18 phút trước
MUA VND WME 5.00 199.99 24,550 24,545 24,540 24,535 24,530 24,525 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND WME 200.00 999.99 24,500 24,495 24,490 24,485 24,480 24,475 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND WME 1,000.00 10,000.00 24,400 24,395 24,390 24,385 24,380 24,375 0.15 % 16/07/2017 17:45
MUA VND WMZ 5.00 199.99 22,970 22,965 22,960 22,955 22,950 22,945 0.15 % 15/09/2017 22:48
MUA VND WMZ 200.00 999.99 22,920 22,915 22,910 22,905 22,900 22,895 0.15 % 15/09/2017 22:48
MUA VND WMZ 1,000.00 10,000.00 22,890 22,885 22,880 22,875 22,870 22,865 0.15 % 15/09/2017 22:48
MUA VND XMR 0.10 10,000.00 7,249,255 7,249,250 7,249,245 7,249,240 7,249,235 7,249,230 0.15 % 2 phút trước
MUA VND XRP 100.00 50,000.00 6,595 6,594 6,593 6,592 6,591 6,590 0.15 % 2 phút trước
MUA VND ZEC 0.1000 10,000.0000 8,498,190 8,498,185 8,498,180 8,498,175 8,498,170 8,498,165 0.15 % 2 phút trước
BÁN BCH VND 0.0100 100.0000 30,691,000 30,691,000 30,691,000 30,691,000 30,691,000 30,691,000 0.15 % 22 giây trước
BÁN BTC VND 0.0100 10.0000 376,000,000 376,010,000 376,020,000 376,030,000 376,040,000 376,050,000 0.15 % 22 giây trước
BÁN BTG VND 0.10 100.00 5,757,500 5,757,505 5,757,510 5,757,515 5,757,520 5,757,525 0.15 % 3 phút trước
BÁN DASH VND 0.100 500.000 16,378,637 16,383,637 16,388,637 16,393,637 16,398,637 16,403,637 0.15 % 22 giây trước
BÁN ETC VND 1.000 1,000.000 633,497 633,492 633,487 633,482 633,477 633,472 0.15 % 22 giây trước
BÁN ETH VND 0.500 500.000 10,811,175 10,816,175 10,821,175 10,826,175 10,831,175 10,836,175 0.15 % 22 giây trước
BÁN LTC VND 0.100 1,000.000 3,658,577 3,659,577 3,660,577 3,661,577 3,662,577 3,663,577 0.15 % 22 giây trước
BÁN NEO VND 1.000 10,000.000 820,761 820,766 820,771 820,776 820,781 820,786 0.15 % 2 phút trước
BÁN PMEUR VND 5.00 199.99 24,300 24,305 24,310 24,315 24,320 24,325 0.15 % 24/07/2017 16:44
BÁN PMEUR VND 200.00 999.99 24,350 24,355 24,360 24,365 24,370 24,375 0.15 % 24/07/2017 16:44
BÁN PMEUR VND 1,000.00 10,000.00 24,400 24,405 24,410 24,415 24,420 24,425 0.15 % 24/07/2017 16:44
BÁN PMUSD VND 5.00 199.99 19,000 19,005 19,010 19,015 19,020 19,025 0.15 % 18/09/2017 10:01
BÁN PMUSD VND 200.00 999.99 19,000 19,005 19,010 19,015 19,020 19,025 0.15 % 18/09/2017 10:01
BÁN PMUSD VND 1,000.00 10,000.00 19,000 19,005 19,010 19,015 19,020 19,025 0.15 % 18/09/2017 10:01
BÁN USDT VND 50.00 199.99 23,400 23,405 23,410 23,415 23,420 23,425 0.15 % 20 phút trước
BÁN USDT VND 200.00 999.99 23,450 23,455 23,460 23,465 23,470 23,475 0.15 % 21 phút trước
BÁN USDT VND 1,000.00 20,000.00 23,500 23,505 23,510 23,515 23,520 23,525 0.15 % 21 phút trước
BÁN WEX VND 5.00 199.99 23,700 23,705 23,710 23,715 23,720 23,725 0.15 % 18 phút trước
BÁN WEX VND 200.00 999.99 23,750 23,755 23,760 23,765 23,770 23,775 0.15 % 18 phút trước
BÁN WEX VND 1,000.00 10,000.00 23,800 23,805 23,810 23,815 23,820 23,825 0.15 % 18 phút trước
BÁN WME VND 5.00 199.99 24,000 24,005 24,010 24,015 24,020 24,025 0.15 % 22/09/2017 15:49
BÁN WME VND 200.00 999.99 24,008 24,013 24,018 24,023 24,028 24,033 0.15 % 22/09/2017 15:49
BÁN WME VND 1,000.00 10,000.00 24,057 24,062 24,067 24,072 24,077 24,082 0.15 % 22/09/2017 15:49
BÁN WMZ VND 5.00 199.99 21,050 21,055 21,060 21,065 21,070 21,075 0.15 % 22/09/2017 15:48
BÁN WMZ VND 200.00 999.99 21,050 21,055 21,060 21,065 21,070 21,075 0.15 % 22/09/2017 15:48
BÁN WMZ VND 1,000.00 10,000.00 21,100 21,105 21,110 21,115 21,120 21,125 0.15 % 22/09/2017 15:48
BÁN XMR VND 0.10 10,000.00 5,522,500 5,522,505 5,522,510 5,522,515 5,522,520 5,522,525 0.15 % 22 giây trước
BÁN XRP VND 100.00 10,000.00 5,399 5,399 5,399 5,399 5,399 5,399 0.15 % 2 phút trước
BÁN ZEC VND 0.1000 10,000.0000 7,179,485 7,179,490 7,179,495 7,179,500 7,179,505 7,179,510 0.15 % 22 giây trước
ĐỔI VND VND 1,000,000 100,000,000 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.15 % 16/07/2017 17:45

GIẢI THÍCH :
  1. Hoa Hồng là số tiền bạn sẽ nhận được nếu người bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch ở tỷ giá đó.
  2. Tỷ Giá là tỷ giá sẽ được áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các tỷ giá Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim hay Kim Cương tùy thuộc vào nhóm của khách hàng. Bạn có thể xem nhóm của mình tại [ đây ] sau khi đã đăng nhập.