LOẠI GỬI NHẬN TỪ ĐẾN Tỷ Giá Đồng Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương Hoa Hồng Cập Nhật Lúc
MUA VND BCH 0.0100 100.0000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 0.15 % 16 giây trước
MUA VND BTC 0.0100 10.0000 155,960,409 155,950,409 155,940,409 155,930,409 155,920,409 155,910,409 0.15 % 16 giây trước
MUA VND DASH 0.100 500.000 3,643,037 3,638,037 3,633,037 3,628,037 3,623,037 3,618,037 0.15 % 7 phút trước
MUA VND DCR 1 1,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 0.15 % 16 giây trước
MUA VND ETC 1.000 1,000.000 318,088 318,093 318,098 318,103 318,108 318,113 0.15 % 16 phút trước
MUA VND ETH 0.100 500.000 7,016,216 7,011,216 7,006,216 7,001,216 6,996,216 6,991,216 0.15 % 16 giây trước
MUA VND LTC 0.100 1,000.000 1,375,381 1,374,381 1,373,381 1,372,381 1,371,381 1,370,381 0.15 % 5 phút trước
MUA VND NXT 100.00 50,000.00 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 0.15 % 6 phút trước
MUA VND OMG 0.50 10,000.00 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 0.15 % 3 phút trước
MUA VND PMUSD 5.00 199.99 24,000 23,995 23,990 23,985 23,980 23,975 0.15 % 24/04/2018 12:11
MUA VND PMUSD 200.00 999.99 24,000 23,995 23,990 23,985 23,980 23,975 0.15 % 24/04/2018 12:11
MUA VND PMUSD 1,000.00 10,000.00 24,000 23,995 23,990 23,985 23,980 23,975 0.15 % 24/04/2018 12:11
MUA VND SC 1,000 10,000 139 139 139 139 139 139 0.15 % 1 giờ trước
MUA VND USDT 100.00 199.99 24,100 24,095 24,090 24,085 24,080 24,075 0.15 % 9 giờ trước
MUA VND USDT 200.00 999.99 24,050 24,045 24,040 24,035 24,030 24,025 0.15 % 9 giờ trước
MUA VND USDT 1,000.00 20,000.00 24,000 23,995 23,990 23,985 23,980 23,975 0.15 % 9 giờ trước
MUA VND WEX 5.00 199.99 21,300 21,295 21,290 21,285 21,280 21,275 0.15 % 13/07/2018 14:23
MUA VND WEX 200.00 999.99 21,300 21,295 21,290 21,285 21,280 21,275 0.15 % 13/07/2018 14:23
MUA VND WEX 1,000.00 10,000.00 21,300 21,295 21,290 21,285 21,280 21,275 0.15 % 13/07/2018 14:23
MUA VND XLM 50.00 10,000.00 5,434 5,434 5,434 5,434 5,434 5,434 0.15 % 16 giây trước
MUA VND XMR 0.10 10,000.00 2,494,800 2,494,795 2,494,790 2,494,785 2,494,780 2,494,775 0.15 % 1 phút trước
MUA VND XRP 50.00 10,000.00 8,102 8,101 8,100 8,099 8,098 8,097 0.15 % 2 phút trước
MUA VND XVG 100.00 50,000.00 352 352 352 352 352 352 0.15 % 16 giây trước
MUA VND ZCL 50 10,000 227,858 227,858 227,858 227,858 227,858 227,858 0.15 % 16 giây trước
BÁN BCH VND 0.0100 100.0000 12,206,079 12,206,079 12,206,079 12,206,079 12,206,079 12,206,079 0.15 % 12 giây trước
BÁN BTC VND 0.0100 10.0000 144,542,250 144,552,250 144,562,250 144,572,250 144,582,250 144,592,250 0.15 % 12 giây trước
BÁN DASH VND 0.100 500.000 3,334,651 3,339,651 3,344,651 3,349,651 3,354,651 3,359,651 0.15 % 12 giây trước
BÁN DCR VND 1 1,000 842,633 842,633 842,633 842,633 842,633 842,633 0.15 % 4 phút trước
BÁN ETC VND 1.000 1,000.000 293,647 293,642 293,637 293,632 293,627 293,622 0.15 % 2 phút trước
BÁN ETH VND 0.500 500.000 6,479,357 6,484,357 6,489,357 6,494,357 6,499,357 6,504,357 0.15 % 1 phút trước
BÁN LTC VND 0.100 1,000.000 1,266,202 1,267,202 1,268,202 1,269,202 1,270,202 1,271,202 0.15 % 12 giây trước
BÁN NXT VND 100.00 50,000.00 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 1,306 0.15 % 2 phút trước
BÁN OMG VND 0.50 10,000.00 87,951 87,951 87,951 87,951 87,951 87,951 0.15 % 3 phút trước
BÁN SC VND 1,000 10,000 128 128 128 128 128 128 0.15 % 16 giây trước
BÁN USDT VND 100.00 199.99 22,400 22,405 22,410 22,415 22,420 22,425 0.15 % 3 ngày trước
BÁN USDT VND 200.00 999.99 22,450 22,455 22,460 22,465 22,470 22,475 0.15 % 3 ngày trước
BÁN USDT VND 1,000.00 20,000.00 22,500 22,505 22,510 22,515 22,520 22,525 0.15 % 3 ngày trước
BÁN XLM VND 50.00 10,000.00 4,986 4,986 4,986 4,986 4,986 4,986 0.15 % 20 phút trước
BÁN XMR VND 0.10 10,000.00 2,210,880 2,210,885 2,210,890 2,210,895 2,210,900 2,210,905 0.15 % 4 phút trước
BÁN XRP VND 50.00 10,000.00 7,442 7,443 7,444 7,445 7,446 7,447 0.15 % 20 phút trước
BÁN XVG VND 100.00 50,000.00 308 308 308 308 308 308 0.15 % 19 phút trước
BÁN ZCL VND 50 10,000 211,109 211,109 211,109 211,109 211,109 211,109 0.15 % 1 phút trước
ĐỔI VND VND 1,000,000 100,000,000 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.15 % 09/02/2018 09:59

GIẢI THÍCH :
  1. Hoa Hồng là số tiền bạn sẽ nhận được nếu người bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch ở tỷ giá đó.
  2. Tỷ Giá là tỷ giá sẽ được áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các tỷ giá Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim hay Kim Cương tùy thuộc vào nhóm của khách hàng. Bạn có thể xem nhóm của mình tại [ đây ] sau khi đã đăng nhập.