LOẠI GỬI NHẬN TỪ ĐẾN Tỷ Giá Đồng Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương Hoa Hồng Cập Nhật Lúc
MUA VND BCH 0.0100 100.0000 5,585,612 5,585,612 5,585,612 5,585,612 5,585,612 5,585,612 0.15 % 1 phút trước
MUA VND BTC 0.0100 10.0000 188,611,500 188,601,500 188,591,500 188,581,500 188,571,500 188,561,500 0.15 % 1 phút trước
MUA VND ETH 0.100 500.000 4,063,371 4,058,371 4,053,371 4,048,371 4,043,371 4,038,371 0.15 % 1 phút trước
MUA VND LTC 0.100 1,000.000 1,278,739 1,277,739 1,276,739 1,275,739 1,274,739 1,273,739 0.15 % 1 phút trước
MUA VND USDT 100.00 199.99 23,200 23,195 23,190 23,185 23,180 23,175 0.15 % 05/11/2019 17:17
MUA VND USDT 200.00 999.99 23,150 23,145 23,140 23,135 23,130 23,125 0.15 % 05/11/2019 17:18
MUA VND USDT 1,000.00 20,000.00 23,100 23,095 23,090 23,085 23,080 23,075 0.15 % 05/11/2019 17:18
MUA VND XLM 50.00 10,000.00 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 0.15 % 2 phút trước
MUA VND XRP 50.00 10,000.00 5,803 5,802 5,801 5,800 5,799 5,798 0.15 % 1 phút trước
BÁN BCH VND 0.0100 100.0000 5,469,768 5,469,768 5,469,768 5,469,768 5,469,768 5,469,768 0.15 % 9 phút trước
BÁN BTC VND 0.0100 10.0000 185,993,800 186,003,800 186,013,800 186,023,800 186,033,800 186,043,800 0.15 % 6 giây trước
BÁN ETH VND 0.500 500.000 4,010,061 4,015,061 4,020,061 4,025,061 4,030,061 4,035,061 0.15 % 7 giây trước
BÁN LTC VND 0.100 1,000.000 1,261,650 1,262,650 1,263,650 1,264,650 1,265,650 1,266,650 0.15 % 6 giây trước
BÁN USDT VND 100.00 199.99 22,800 22,805 22,810 22,815 22,820 22,825 0.15 % 05/11/2019 17:19
BÁN USDT VND 200.00 999.99 22,850 22,855 22,860 22,865 22,870 22,875 0.15 % 05/11/2019 17:19
BÁN USDT VND 1,000.00 20,000.00 22,900 22,905 22,910 22,915 22,920 22,925 0.15 % 05/11/2019 17:19
BÁN XLM VND 50.00 10,000.00 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 0.15 % 6 phút trước
BÁN XRP VND 50.00 10,000.00 5,670 5,671 5,672 5,673 5,674 5,675 0.15 % 8 phút trước

GIẢI THÍCH :
  1. Hoa Hồng là số tiền bạn sẽ nhận được nếu người bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch ở tỷ giá đó.
  2. Tỷ Giá là tỷ giá sẽ được áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các tỷ giá Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim hay Kim Cương tùy thuộc vào nhóm của khách hàng. Bạn có thể xem nhóm của mình tại [ đây ] sau khi đã đăng nhập.