LOẠI GỬI NHẬN TỪ ĐẾN Tỷ Giá Đồng Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương Hoa Hồng Cập Nhật Lúc
MUA VND ADA 100.00 50,000.00 3,338 3,338 3,338 3,338 3,338 3,338 0.15 % 8 giây trước
MUA VND BTC 0.0100 10.0000 146,077,961 146,067,961 146,057,961 146,047,961 146,037,961 146,027,961 0.15 % 8 giây trước
MUA VND BTG 0.10 100.00 753,768 753,763 753,758 753,753 753,748 753,743 0.15 % 11 phút trước
MUA VND DASH 0.100 500.000 5,614,400 5,609,400 5,604,400 5,599,400 5,594,400 5,589,400 0.15 % 8 giây trước
MUA VND DCR 1 1,000 2,298,493 2,298,493 2,298,493 2,298,493 2,298,493 2,298,493 0.15 % 8 giây trước
MUA VND ETC 1.000 1,000.000 368,486 368,491 368,496 368,501 368,506 368,511 0.15 % 8 giây trước
MUA VND ETH 0.100 500.000 11,056,191 11,051,191 11,046,191 11,041,191 11,036,191 11,031,191 0.15 % 1 phút trước
MUA VND LTC 0.100 1,000.000 2,028,063 2,027,063 2,026,063 2,025,063 2,024,063 2,023,063 0.15 % 8 giây trước
MUA VND NEO 1.000 10,000.000 796,340 796,335 796,330 796,325 796,320 796,315 0.15 % 8 giây trước
MUA VND NXT 100.00 50,000.00 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 0.15 % 1 phút trước
MUA VND OMG 0.50 10,000.00 195,968 195,968 195,968 195,968 195,968 195,968 0.15 % 19 phút trước
MUA VND PMUSD 5.00 199.99 24,000 23,995 23,990 23,985 23,980 23,975 0.15 % 24/04/2018 12:11
MUA VND PMUSD 200.00 999.99 24,000 23,995 23,990 23,985 23,980 23,975 0.15 % 24/04/2018 12:11
MUA VND PMUSD 1,000.00 10,000.00 24,000 23,995 23,990 23,985 23,980 23,975 0.15 % 24/04/2018 12:11
MUA VND SC 1,000 10,000 271 271 271 271 271 271 0.15 % 8 giây trước
MUA VND TRX 500 10,000 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034 0.15 % 2 phút trước
MUA VND USDT 100.00 199.99 23,300 23,295 23,290 23,285 23,280 23,275 0.15 % 13 giờ trước
MUA VND USDT 200.00 999.99 23,250 23,245 23,240 23,235 23,230 23,225 0.15 % 13 giờ trước
MUA VND USDT 1,000.00 20,000.00 23,200 23,195 23,190 23,185 23,180 23,175 0.15 % 13 giờ trước
MUA VND WEX 5.00 199.99 23,300 23,295 23,290 23,285 23,280 23,275 0.15 % 09/06/2018 22:56
MUA VND WEX 200.00 999.99 23,250 23,245 23,240 23,235 23,230 23,225 0.15 % 09/06/2018 22:56
MUA VND WEX 1,000.00 10,000.00 23,200 23,195 23,190 23,185 23,180 23,175 0.15 % 09/06/2018 22:56
MUA VND XLM 50.00 10,000.00 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 0.15 % 8 giây trước
MUA VND XMR 0.10 10,000.00 2,678,444 2,678,439 2,678,434 2,678,429 2,678,424 2,678,419 0.15 % 1 phút trước
MUA VND XRP 50.00 10,000.00 11,786 11,785 11,784 11,783 11,782 11,781 0.15 % 1 phút trước
MUA VND XVG 100.00 50,000.00 660 660 660 660 660 660 0.15 % 8 giây trước
MUA VND ZCL 50 10,000 231,095 231,095 231,095 231,095 231,095 231,095 0.15 % 8 giây trước
MUA VND ZEC 0.1000 10,000.0000 4,126,538 4,126,533 4,126,528 4,126,523 4,126,518 4,126,513 0.15 % 8 giây trước
BÁN ADA VND 100.00 50,000.00 3,053 3,053 3,053 3,053 3,053 3,053 0.15 % 5 phút trước
BÁN BTC VND 0.0100 10.0000 135,919,949 135,929,949 135,939,949 135,949,949 135,959,949 135,969,949 0.15 % 1 phút trước
BÁN BTG VND 0.10 100.00 592,960 592,965 592,970 592,975 592,980 592,985 0.15 % 5 phút trước
BÁN DASH VND 0.100 500.000 5,210,058 5,215,058 5,220,058 5,225,058 5,230,058 5,235,058 0.15 % 3 giây trước
BÁN DCR VND 1 1,000 1,656,800 1,656,800 1,656,800 1,656,800 1,656,800 1,656,800 0.15 % 50 phút trước
BÁN ETC VND 1.000 1,000.000 342,629 342,624 342,619 342,614 342,609 342,604 0.15 % 3 giây trước
BÁN ETH VND 0.500 500.000 10,312,278 10,317,278 10,322,278 10,327,278 10,332,278 10,337,278 0.15 % 3 giây trước
BÁN LTC VND 0.100 1,000.000 1,884,510 1,885,510 1,886,510 1,887,510 1,888,510 1,889,510 0.15 % 3 giây trước
BÁN NEO VND 1.000 10,000.000 728,405 728,410 728,415 728,420 728,425 728,430 0.15 % 3 phút trước
BÁN NXT VND 100.00 50,000.00 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 0.15 % 1 phút trước
BÁN OMG VND 0.50 10,000.00 176,863 176,863 176,863 176,863 176,863 176,863 0.15 % 8 giây trước
BÁN SC VND 1,000 10,000 247 247 247 247 247 247 0.15 % 8 giây trước
BÁN TRX VND 500 10,000 942 942 942 942 942 942 0.15 % 8 giây trước
BÁN USDT VND 100.00 199.99 21,700 21,705 21,710 21,715 21,720 21,725 0.15 % 4 ngày trước
BÁN USDT VND 200.00 999.99 21,750 21,755 21,760 21,765 21,770 21,775 0.15 % 4 ngày trước
BÁN USDT VND 1,000.00 20,000.00 21,800 21,805 21,810 21,815 21,820 21,825 0.15 % 4 ngày trước
BÁN WEX VND 5.00 199.99 21,000 21,005 21,010 21,015 21,020 21,025 0.15 % 09/06/2018 22:56
BÁN WEX VND 200.00 999.99 21,000 21,005 21,010 21,015 21,020 21,025 0.15 % 09/06/2018 22:56
BÁN WEX VND 1,000.00 10,000.00 21,000 21,005 21,010 21,015 21,020 21,025 0.15 % 09/06/2018 22:56
BÁN XLM VND 50.00 10,000.00 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 0.15 % 3 phút trước
BÁN XMR VND 0.10 10,000.00 2,438,064 2,438,069 2,438,074 2,438,079 2,438,084 2,438,089 0.15 % 1 phút trước
BÁN XRP VND 50.00 10,000.00 10,747 10,748 10,749 10,750 10,751 10,752 0.15 % 2 phút trước
BÁN XVG VND 100.00 50,000.00 552 552 552 552 552 552 0.15 % 18 phút trước
BÁN ZCL VND 50 10,000 214,242 214,242 214,242 214,242 214,242 214,242 0.15 % 8 giây trước
BÁN ZEC VND 0.1000 10,000.0000 3,751,974 3,751,979 3,751,984 3,751,989 3,751,994 3,751,999 0.15 % 3 phút trước
ĐỔI VND VND 1,000,000 100,000,000 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.15 % 09/02/2018 09:59

GIẢI THÍCH :
  1. Hoa Hồng là số tiền bạn sẽ nhận được nếu người bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch ở tỷ giá đó.
  2. Tỷ Giá là tỷ giá sẽ được áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các tỷ giá Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim hay Kim Cương tùy thuộc vào nhóm của khách hàng. Bạn có thể xem nhóm của mình tại [ đây ] sau khi đã đăng nhập.