LOẠI GỬI NHẬN TỪ ĐẾN Tỷ Giá Đồng Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương Hoa Hồng Cập Nhật Lúc
MUA VND BTC 0.0100 10.0000 66,039,500 66,029,500 66,019,500 66,009,500 65,999,500 65,989,500 0.15 % 52 giây trước
MUA VND BTCE 5.00 199.99 27,000 26,995 26,990 26,985 26,980 26,975 0.15 % 10 giờ trước
MUA VND BTCE 200.00 999.99 26,950 26,945 26,940 26,935 26,930 26,925 0.15 % 10 giờ trước
MUA VND BTCE 1,000.00 10,000.00 26,900 26,895 26,890 26,885 26,880 26,875 0.15 % 10 giờ trước
MUA VND DSH 0.100 500.000 5,245,500 5,240,500 5,235,500 5,230,500 5,225,500 5,220,500 0.15 % 52 giây trước
MUA VND ETH 0.100 500.000 6,940,200 6,935,200 6,930,200 6,925,200 6,920,200 6,915,200 0.15 % 52 giây trước
MUA VND LTC 0.100 1,000.000 1,008,750 1,007,750 1,006,750 1,005,750 1,004,750 1,003,750 0.15 % 52 giây trước
MUA VND PMEUR 5.00 199.99 25,300 25,295 25,290 25,285 25,280 25,275 0.15 % 10/06/2017 18:42
MUA VND PMEUR 200.00 999.99 25,250 25,245 25,240 25,235 25,230 25,225 0.15 % 10/06/2017 18:42
MUA VND PMEUR 1,000.00 10,000.00 25,200 25,195 25,190 25,185 25,180 25,175 0.15 % 10/06/2017 18:42
MUA VND PMUSD 5.00 199.99 26,000 25,995 25,990 25,985 25,980 25,975 0.15 % 10/06/2017 18:42
MUA VND PMUSD 200.00 999.99 25,950 25,945 25,940 25,935 25,930 25,925 0.15 % 10/06/2017 18:42
MUA VND PMUSD 1,000.00 10,000.00 25,900 25,895 25,890 25,885 25,880 25,875 0.15 % 10/06/2017 18:42
MUA VND WME 5.00 199.99 24,550 24,545 24,540 24,535 24,530 24,525 0.15 % 10/06/2017 18:43
MUA VND WME 200.00 999.99 24,500 24,495 24,490 24,485 24,480 24,475 0.15 % 10/06/2017 18:43
MUA VND WME 1,000.00 10,000.00 24,400 24,395 24,390 24,385 24,380 24,375 0.15 % 10/06/2017 18:43
MUA VND WMZ 5.00 199.99 23,600 23,595 23,590 23,585 23,580 23,575 0.15 % 10/06/2017 18:43
MUA VND WMZ 200.00 999.99 23,550 23,545 23,540 23,535 23,530 23,525 0.15 % 10/06/2017 18:43
MUA VND WMZ 1,000.00 10,000.00 23,500 23,495 23,490 23,485 23,480 23,475 0.15 % 10/06/2017 18:43
BÁN BTC VND 0.0100 10.0000 58,888,774 58,898,774 58,908,774 58,918,774 58,928,774 58,938,774 0.15 % 52 giây trước
BÁN BTCE VND 5.00 199.99 24,800 24,805 24,810 24,815 24,820 24,825 0.15 % 10 giờ trước
BÁN BTCE VND 200.00 999.99 24,850 24,855 24,860 24,865 24,870 24,875 0.15 % 10 giờ trước
BÁN BTCE VND 1,000.00 10,000.00 24,900 24,905 24,910 24,915 24,920 24,925 0.15 % 10 giờ trước
BÁN DSH VND 0.100 500.000 3,112,500 3,117,500 3,122,500 3,127,500 3,132,500 3,137,500 0.15 % 52 giây trước
BÁN ETH VND 0.100 500.000 5,602,500 5,607,500 5,612,500 5,617,500 5,622,500 5,627,500 0.15 % 52 giây trước
BÁN LTC VND 0.100 1,000.000 873,990 874,990 875,990 876,990 877,990 878,990 0.15 % 52 giây trước
BÁN PMEUR VND 5.00 199.99 23,400 23,405 23,410 23,415 23,420 23,425 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN PMEUR VND 200.00 999.99 23,450 23,455 23,460 23,465 23,470 23,475 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN PMEUR VND 1,000.00 10,000.00 23,500 23,505 23,510 23,515 23,520 23,525 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN PMUSD VND 5.00 199.99 22,400 22,405 22,410 22,415 22,420 22,425 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN PMUSD VND 200.00 999.99 22,425 22,430 22,435 22,440 22,445 22,450 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN PMUSD VND 1,000.00 10,000.00 22,450 22,455 22,460 22,465 22,470 22,475 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN WME VND 5.00 199.99 24,200 24,205 24,210 24,215 24,220 24,225 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN WME VND 200.00 999.99 24,250 24,255 24,260 24,265 24,270 24,275 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN WME VND 1,000.00 10,000.00 24,300 24,305 24,310 24,315 24,320 24,325 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN WMZ VND 5.00 199.99 22,000 22,005 22,010 22,015 22,020 22,025 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN WMZ VND 200.00 999.99 22,050 22,055 22,060 22,065 22,070 22,075 0.15 % 10/06/2017 18:44
BÁN WMZ VND 1,000.00 10,000.00 22,100 22,105 22,110 22,115 22,120 22,125 0.15 % 10/06/2017 18:44
ĐỔI BTC PMUSD 0.0100 10.0000 2128.51 2128.51 2128.51 2128.51 2128.51 2128.51 0.15 % 52 giây trước
ĐỔI BTCE PMUSD 1.00 10,000.00 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.15 % 10/06/2017 18:18
ĐỔI DSH PMUSD 0.100 500.000 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 0.15 % 52 giây trước
ĐỔI ETH PMUSD 0.100 500.000 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 0.15 % 52 giây trước
ĐỔI LTC PMUSD 0.100 1,000.000 31.59 31.59 31.59 31.59 31.59 31.59 0.15 % 52 giây trước
ĐỔI PMUSD BTC 5.00 10,000.00 0.000367 0.000367 0.000367 0.000367 0.000367 0.000367 0.15 % 52 giây trước
ĐỔI PMUSD BTCE 1.00 10,000.00 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.15 % 10/06/2017 18:18
ĐỔI PMUSD DSH 5.00 10,000.00 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.15 % 52 giây trước
ĐỔI PMUSD ETH 5.00 10,000.00 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.15 % 52 giây trước
ĐỔI PMUSD LTC 5.00 10,000.00 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.15 % 52 giây trước
ĐỔI VND VND 1,000,000 100,000,000 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.15 % 28/05/2017 18:34

GIẢI THÍCH :
  1. Hoa Hồng là số tiền bạn sẽ nhận được nếu người bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch ở tỷ giá đó.
  2. Tỷ Giá là tỷ giá sẽ được áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các tỷ giá Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim hay Kim Cương tùy thuộc vào nhóm của khách hàng. Bạn có thể xem nhóm của mình tại [ đây ] sau khi đã đăng nhập.