LOẠI GỬI NHẬN TỪ ĐẾN Tỷ Giá Đồng Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương Hoa Hồng Cập Nhật Lúc
MUA VND ADA 100.00 50,000.00 6,962 6,962 6,962 6,962 6,962 6,962 0.15 % 26 giây trước
MUA VND ADX 50 10,000 23,742 23,742 23,742 23,742 23,742 23,742 0.15 % 26 giây trước
MUA VND ARDR 50 10,000 9,395 9,395 9,395 9,395 9,395 9,395 0.15 % 26 giây trước
MUA VND ARK 50 10,000 81,721 81,721 81,721 81,721 81,721 81,721 0.15 % 26 giây trước
MUA VND BAY 50 10,000 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 1,759 0.15 % 26 giây trước
MUA VND BCH 0.0100 100.0000 35,532,500 35,532,500 35,532,500 35,532,500 35,532,500 35,532,500 0.15 % 3 phút trước
MUA VND BSD 50 10,000 19,188 19,188 19,188 19,188 19,188 19,188 0.15 % 26 giây trước
MUA VND BTC 0.0100 10.0000 215,525,000 215,515,000 215,505,000 215,495,000 215,485,000 215,475,000 0.15 % 26 giây trước
MUA VND BTG 0.10 100.00 2,207,398 2,207,393 2,207,388 2,207,383 2,207,378 2,207,373 0.15 % 26 giây trước
MUA VND CVC 50 10,000 9,966 9,966 9,966 9,966 9,966 9,966 0.15 % 26 giây trước
MUA VND DASH 0.100 500.000 12,279,077 12,274,077 12,269,077 12,264,077 12,259,077 12,254,077 0.15 % 26 giây trước
MUA VND DNT 50 10,000 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 0.15 % 26 giây trước
MUA VND DOGE 50 10,000 136 136 136 136 136 136 0.15 % 10 phút trước
MUA VND EBST 50 10,000 12,246 12,246 12,246 12,246 12,246 12,246 0.15 % 2 phút trước
MUA VND EMC2 50 10,000 7,979 7,979 7,979 7,979 7,979 7,979 0.15 % 26 giây trước
MUA VND ETC 1.000 1,000.000 497,817 497,822 497,827 497,832 497,837 497,842 0.15 % 26 giây trước
MUA VND ETH 0.100 500.000 15,587,700 15,582,700 15,577,700 15,572,700 15,567,700 15,562,700 0.15 % 26 giây trước
MUA VND GNT 50 10,000 14,229 14,229 14,229 14,229 14,229 14,229 0.15 % 26 giây trước
MUA VND GRS 50 10,000 35,717 35,717 35,717 35,717 35,717 35,717 0.15 % 26 giây trước
MUA VND LSK 50 10,000 293,114 293,114 293,114 293,114 293,114 293,114 0.15 % 26 giây trước
MUA VND LTC 0.100 1,000.000 3,728,000 3,727,000 3,726,000 3,725,000 3,724,000 3,723,000 0.15 % 2 phút trước
MUA VND MANA 50 10,000 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 0.15 % 26 giây trước
MUA VND NEO 1.000 10,000.000 1,837,980 1,837,975 1,837,970 1,837,965 1,837,960 1,837,955 0.15 % 3 phút trước
MUA VND NXT 100.00 50,000.00 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 0.15 % 26 giây trước
MUA VND OMG 0.50 10,000.00 375,363 375,363 375,363 375,363 375,363 375,363 0.15 % 21 phút trước
MUA VND PMEUR 5.00 199.99 26,280 26,275 26,270 26,265 26,260 26,255 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND PMEUR 200.00 999.99 26,270 26,265 26,260 26,255 26,250 26,245 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND PMEUR 1,000.00 10,000.00 26,250 26,245 26,240 26,235 26,230 26,225 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND PMUSD 5.00 199.99 23,400 23,395 23,390 23,385 23,380 23,375 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND PMUSD 200.00 999.99 23,350 23,345 23,340 23,335 23,330 23,325 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND PMUSD 1,000.00 10,000.00 23,300 23,295 23,290 23,285 23,280 23,275 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND QTUM 50 10,000 495,492 495,492 495,492 495,492 495,492 495,492 0.15 % 26 giây trước
MUA VND RCN 50 10,000 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 0.15 % 26 giây trước
MUA VND RDD 50 10,000 188 188 188 188 188 188 0.15 % 3 phút trước
MUA VND SC 50 10,000 502 502 502 502 502 502 0.15 % 26 giây trước
MUA VND SRN 50 10,000 9,194 9,194 9,194 9,194 9,194 9,194 0.15 % 26 giây trước
MUA VND STRAT 50 10,000 148,128 148,128 148,128 148,128 148,128 148,128 0.15 % 26 giây trước
MUA VND SYS 50 10,000 12,350 12,350 12,350 12,350 12,350 12,350 0.15 % 26 giây trước
MUA VND TRX 50 10,000 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 0.15 % 26 giây trước
MUA VND USDT 100.00 199.99 23,400 23,395 23,390 23,385 23,380 23,375 0.15 % 4 ngày trước
MUA VND USDT 200.00 999.99 23,350 23,345 23,340 23,335 23,330 23,325 0.15 % 4 ngày trước
MUA VND USDT 1,000.00 20,000.00 23,300 23,295 23,290 23,285 23,280 23,275 0.15 % 4 ngày trước
MUA VND VEE 50 10,000 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 0.15 % 3 phút trước
MUA VND WAVES 50 10,000 132,156 132,156 132,156 132,156 132,156 132,156 0.15 % 26 giây trước
MUA VND WAX 50 10,000 8,405 8,405 8,405 8,405 8,405 8,405 0.15 % 26 giây trước
MUA VND WEX 5.00 199.99 23,300 23,295 23,290 23,285 23,280 23,275 0.15 % 13/04/2018 09:21
MUA VND WEX 200.00 999.99 23,250 23,245 23,240 23,235 23,230 23,225 0.15 % 13/04/2018 09:21
MUA VND WEX 1,000.00 10,000.00 23,200 23,195 23,190 23,185 23,180 23,175 0.15 % 13/04/2018 09:21
MUA VND WME 5.00 199.99 24,550 24,545 24,540 24,535 24,530 24,525 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND WME 200.00 999.99 24,500 24,495 24,490 24,485 24,480 24,475 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND WME 1,000.00 10,000.00 24,400 24,395 24,390 24,385 24,380 24,375 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND WMZ 5.00 199.99 22,970 22,965 22,960 22,955 22,950 22,945 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND WMZ 200.00 999.99 22,920 22,915 22,910 22,905 22,900 22,895 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND WMZ 1,000.00 10,000.00 22,890 22,885 22,880 22,875 22,870 22,865 0.15 % 09/02/2018 09:59
MUA VND XEM 50 10,000 9,429 9,429 9,429 9,429 9,429 9,429 0.15 % 26 giây trước
MUA VND XLM 50.00 10,000.00 9,099 9,099 9,099 9,099 9,099 9,099 0.15 % 26 giây trước
MUA VND XMR 0.10 10,000.00 6,920,100 6,920,095 6,920,090 6,920,085 6,920,080 6,920,075 0.15 % 26 giây trước
MUA VND XRP 50.00 10,000.00 21,195 21,194 21,193 21,192 21,191 21,190 0.15 % 26 giây trước
MUA VND XVG 100.00 50,000.00 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 0.15 % 26 giây trước
MUA VND ZCL 50 10,000 333,871 333,871 333,871 333,871 333,871 333,871 0.15 % 2 phút trước
MUA VND ZEC 0.1000 10,000.0000 7,199,700 7,199,695 7,199,690 7,199,685 7,199,680 7,199,675 0.15 % 26 giây trước
BÁN ADX VND 50 10,000 22,199 22,199 22,199 22,199 22,199 22,199 0.15 % 26 giây trước
BÁN ARDR VND 50 10,000 8,780 8,780 8,780 8,780 8,780 8,780 0.15 % 26 giây trước
BÁN ARK VND 50 10,000 76,302 76,302 76,302 76,302 76,302 76,302 0.15 % 26 giây trước
BÁN BAY VND 50 10,000 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 0.15 % 26 giây trước
BÁN BCH VND 0.0100 100.0000 32,352,248 32,352,248 32,352,248 32,352,248 32,352,248 32,352,248 0.15 % 21 giây trước
BÁN BSD VND 50 10,000 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 17,852 0.15 % 2 phút trước
BÁN BTC VND 0.0100 10.0000 201,363,800 201,373,800 201,383,800 201,393,800 201,403,800 201,413,800 0.15 % 21 giây trước
BÁN BTG VND 0.10 100.00 1,607,410 1,607,415 1,607,420 1,607,425 1,607,430 1,607,435 0.15 % 26 giây trước
BÁN CVC VND 50 10,000 9,324 9,324 9,324 9,324 9,324 9,324 0.15 % 26 giây trước
BÁN DASH VND 0.100 500.000 11,419,948 11,424,948 11,429,948 11,434,948 11,439,948 11,444,948 0.15 % 21 giây trước
BÁN DNT VND 50 10,000 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 0.15 % 26 giây trước
BÁN DOGE VND 50 10,000 125 125 125 125 125 125 0.15 % 3 phút trước
BÁN EBST VND 50 10,000 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 0.15 % 2 phút trước
BÁN EMC2 VND 50 10,000 7,422 7,422 7,422 7,422 7,422 7,422 0.15 % 26 giây trước
BÁN ETC VND 1.000 1,000.000 461,756 461,751 461,746 461,741 461,736 461,731 0.15 % 21 giây trước
BÁN ETH VND 0.500 500.000 14,531,303 14,536,303 14,541,303 14,546,303 14,551,303 14,556,303 0.15 % 21 giây trước
BÁN GNT VND 50 10,000 13,240 13,240 13,240 13,240 13,240 13,240 0.15 % 26 giây trước
BÁN GRS VND 50 10,000 33,142 33,142 33,142 33,142 33,142 33,142 0.15 % 26 giây trước
BÁN LSK VND 50 10,000 272,555 272,555 272,555 272,555 272,555 272,555 0.15 % 26 giây trước
BÁN LTC VND 0.100 1,000.000 3,481,013 3,482,013 3,483,013 3,484,013 3,485,013 3,486,013 0.15 % 21 giây trước
BÁN MANA VND 50 10,000 3,272 3,272 3,272 3,272 3,272 3,272 0.15 % 26 giây trước
BÁN NEO VND 1.000 10,000.000 1,702,800 1,702,805 1,702,810 1,702,815 1,702,820 1,702,825 0.15 % 26 giây trước
BÁN NXT VND 100.00 50,000.00 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 0.15 % 11 phút trước
BÁN OMG VND 0.50 10,000.00 346,617 346,617 346,617 346,617 346,617 346,617 0.15 % 26 giây trước
BÁN QTUM VND 50 10,000 460,498 460,498 460,498 460,498 460,498 460,498 0.15 % 26 giây trước
BÁN RCN VND 50 10,000 3,298 3,298 3,298 3,298 3,298 3,298 0.15 % 26 giây trước
BÁN RDD VND 50 10,000 173 173 173 173 173 173 0.15 % 3 phút trước
BÁN SC VND 50 10,000 467 467 467 467 467 467 0.15 % 26 giây trước
BÁN SRN VND 50 10,000 8,590 8,590 8,590 8,590 8,590 8,590 0.15 % 26 giây trước
BÁN STRAT VND 50 10,000 137,371 137,371 137,371 137,371 137,371 137,371 0.15 % 26 giây trước
BÁN SYS VND 50 10,000 11,511 11,511 11,511 11,511 11,511 11,511 0.15 % 26 giây trước
BÁN TRX VND 50 10,000 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 0.15 % 26 giây trước
BÁN USDT VND 100.00 199.99 21,900 21,905 21,910 21,915 21,920 21,925 0.15 % 3 ngày trước
BÁN USDT VND 200.00 999.99 21,950 21,955 21,960 21,965 21,970 21,975 0.15 % 3 ngày trước
BÁN USDT VND 1,000.00 20,000.00 22,000 22,005 22,010 22,015 22,020 22,025 0.15 % 3 ngày trước
BÁN VEE VND 50 10,000 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 0.15 % 26 giây trước
BÁN WAVES VND 50 10,000 123,642 123,642 123,642 123,642 123,642 123,642 0.15 % 26 giây trước
BÁN WAX VND 50 10,000 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 0.15 % 26 giây trước
BÁN WEX VND 5.00 199.99 21,000 21,005 21,010 21,015 21,020 21,025 0.15 % 13/04/2018 09:22
BÁN WEX VND 200.00 999.99 21,000 21,005 21,010 21,015 21,020 21,025 0.15 % 13/04/2018 09:22
BÁN WEX VND 1,000.00 10,000.00 21,000 21,005 21,010 21,015 21,020 21,025 0.15 % 13/04/2018 09:21
BÁN WME VND 5.00 199.99 24,000 24,005 24,010 24,015 24,020 24,025 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN WME VND 200.00 999.99 24,008 24,013 24,018 24,023 24,028 24,033 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN WME VND 1,000.00 10,000.00 24,057 24,062 24,067 24,072 24,077 24,082 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN WMZ VND 5.00 199.99 21,050 21,055 21,060 21,065 21,070 21,075 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN WMZ VND 200.00 999.99 21,050 21,055 21,060 21,065 21,070 21,075 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN WMZ VND 1,000.00 10,000.00 21,100 21,105 21,110 21,115 21,120 21,125 0.15 % 09/02/2018 09:59
BÁN XEM VND 50 10,000 8,808 8,808 8,808 8,808 8,808 8,808 0.15 % 26 giây trước
BÁN XLM VND 50.00 10,000.00 8,360 8,360 8,360 8,360 8,360 8,360 0.15 % 10 phút trước
BÁN XMR VND 0.10 10,000.00 6,207,300 6,207,305 6,207,310 6,207,315 6,207,320 6,207,325 0.15 % 21 giây trước
BÁN XRP VND 50.00 10,000.00 19,602 19,603 19,604 19,605 19,606 19,607 0.15 % 26 giây trước
BÁN XVG VND 100.00 50,000.00 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 0.15 % 2 phút trước
BÁN ZCL VND 50 10,000 303,173 303,173 303,173 303,173 303,173 303,173 0.15 % 26 giây trước
BÁN ZEC VND 0.1000 10,000.0000 6,644,000 6,644,005 6,644,010 6,644,015 6,644,020 6,644,025 0.15 % 21 giây trước
ĐỔI VND VND 1,000,000 100,000,000 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.15 % 09/02/2018 09:59

GIẢI THÍCH :
  1. Hoa Hồng là số tiền bạn sẽ nhận được nếu người bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch ở tỷ giá đó.
  2. Tỷ Giá là tỷ giá sẽ được áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các tỷ giá Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim hay Kim Cương tùy thuộc vào nhóm của khách hàng. Bạn có thể xem nhóm của mình tại [ đây ] sau khi đã đăng nhập.