LOẠI GỬI NHẬN TỪ ĐẾN Tỷ Giá Đồng Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương Hoa Hồng Cập Nhật Lúc
MUA VND ADA 100.00 50,000.00 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 0.15 % 22 phút trước
MUA VND BCH 0.0100 100.0000 11,009,750 11,009,750 11,009,750 11,009,750 11,009,750 11,009,750 0.15 % 5 phút trước
MUA VND BTC 0.0100 10.0000 159,626,222 159,616,222 159,606,222 159,596,222 159,586,222 159,576,222 0.15 % 8 phút trước
MUA VND DASH 0.100 500.000 4,018,173 4,013,173 4,008,173 4,003,173 3,998,173 3,993,173 0.15 % 11 giây trước
MUA VND DCR 1 1,000 1,139,750 1,139,750 1,139,750 1,139,750 1,139,750 1,139,750 0.15 % 1 phút trước
MUA VND ETC 1.000 1,000.000 239,349 239,354 239,359 239,364 239,369 239,374 0.15 % 11 giây trước
MUA VND ETH 0.100 500.000 5,022,411 5,017,411 5,012,411 5,007,411 5,002,411 4,997,411 0.15 % 11 giây trước
MUA VND LTC 0.100 1,000.000 1,311,060 1,310,060 1,309,060 1,308,060 1,307,060 1,306,060 0.15 % 11 giây trước
MUA VND NXT 100.00 50,000.00 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 4,639 0.15 % 11 giây trước
MUA VND OMG 0.50 10,000.00 81,653 81,653 81,653 81,653 81,653 81,653 0.15 % 11 giây trước
MUA VND SC 1,000 10,000 163 163 163 163 163 163 0.15 % 32 phút trước
MUA VND USDT 100.00 199.99 23,600 23,595 23,590 23,585 23,580 23,575 0.15 % 2 ngày trước
MUA VND USDT 200.00 999.99 23,550 23,545 23,540 23,535 23,530 23,525 0.15 % 2 ngày trước
MUA VND USDT 1,000.00 20,000.00 23,500 23,495 23,490 23,485 23,480 23,475 0.15 % 2 ngày trước
MUA VND XLM 50.00 10,000.00 5,959 5,959 5,959 5,959 5,959 5,959 0.15 % 11 giây trước
MUA VND XMR 0.10 10,000.00 2,717,004 2,716,999 2,716,994 2,716,989 2,716,984 2,716,979 0.15 % 11 giây trước
MUA VND XRP 50.00 10,000.00 11,672 11,671 11,670 11,669 11,668 11,667 0.15 % 3 phút trước
MUA VND XVG 100.00 50,000.00 365 365 365 365 365 365 0.15 % 1 phút trước
MUA VND ZCL 50 10,000 83,006 83,006 83,006 83,006 83,006 83,006 0.15 % 8 phút trước
BÁN ADA VND 100.00 50,000.00 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 0.15 % 13 phút trước
BÁN BCH VND 0.0100 100.0000 9,902,044 9,902,044 9,902,044 9,902,044 9,902,044 9,902,044 0.15 % 1 phút trước
BÁN BTC VND 0.0100 10.0000 144,345,395 144,355,395 144,365,395 144,375,395 144,385,395 144,395,395 0.15 % 7 giây trước
BÁN DASH VND 0.100 500.000 3,507,103 3,512,103 3,517,103 3,522,103 3,527,103 3,532,103 0.15 % 1 phút trước
BÁN DCR VND 1 1,000 867,525 867,525 867,525 867,525 867,525 867,525 0.15 % 2 phút trước
BÁN ETC VND 1.000 1,000.000 214,710 214,705 214,700 214,695 214,690 214,685 0.15 % 7 giây trước
BÁN ETH VND 0.500 500.000 4,568,521 4,573,521 4,578,521 4,583,521 4,588,521 4,593,521 0.15 % 2 phút trước
BÁN LTC VND 0.100 1,000.000 1,183,236 1,184,236 1,185,236 1,186,236 1,187,236 1,188,236 0.15 % 3 phút trước
BÁN NXT VND 100.00 50,000.00 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 0.15 % 2 giờ trước
BÁN OMG VND 0.50 10,000.00 72,216 72,216 72,216 72,216 72,216 72,216 0.15 % 11 giây trước
BÁN SC VND 1,000 10,000 145 145 145 145 145 145 0.15 % 28 phút trước
BÁN USDT VND 100.00 199.99 21,400 21,405 21,410 21,415 21,420 21,425 0.15 % 2 ngày trước
BÁN USDT VND 200.00 999.99 21,450 21,455 21,460 21,465 21,470 21,475 0.15 % 2 ngày trước
BÁN USDT VND 1,000.00 20,000.00 21,500 21,505 21,510 21,515 21,520 21,525 0.15 % 2 ngày trước
BÁN XLM VND 50.00 10,000.00 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 0.15 % 14 phút trước
BÁN XMR VND 0.10 10,000.00 2,326,515 2,326,520 2,326,525 2,326,530 2,326,535 2,326,540 0.15 % 11 phút trước
BÁN XRP VND 50.00 10,000.00 10,362 10,363 10,364 10,365 10,366 10,367 0.15 % 1 phút trước
BÁN XVG VND 100.00 50,000.00 318 318 318 318 318 318 0.15 % 9 phút trước
BÁN ZCL VND 50 10,000 74,512 74,512 74,512 74,512 74,512 74,512 0.15 % 13 phút trước
ĐỔI VND VND 1,000,000 100,000,000 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.15 % 09/02/2018 09:59

GIẢI THÍCH :
  1. Hoa Hồng là số tiền bạn sẽ nhận được nếu người bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch ở tỷ giá đó.
  2. Tỷ Giá là tỷ giá sẽ được áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các tỷ giá Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim hay Kim Cương tùy thuộc vào nhóm của khách hàng. Bạn có thể xem nhóm của mình tại [ đây ] sau khi đã đăng nhập.