LOẠI GỬI NHẬN TỪ ĐẾN Tỷ Giá Đồng Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương Hoa Hồng Cập Nhật Lúc
MUA VND ADA 100.00 50,000.00 683 683 683 683 683 683 0.15 % 17 giây trước
MUA VND BAT 50 10,000 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 3,013 0.15 % 17 giây trước
MUA VND BCH 0.0100 100.0000 1,879,672 1,879,672 1,879,672 1,879,672 1,879,672 1,879,672 0.15 % 17 giây trước
MUA VND BTC 0.0100 10.0000 76,110,149 76,100,149 76,090,149 76,080,149 76,070,149 76,060,149 0.15 % 33 phút trước
MUA VND DASH 0.100 500.000 1,475,489 1,470,489 1,465,489 1,460,489 1,455,489 1,450,489 0.15 % 17 giây trước
MUA VND DGB 50 10,000 198 198 198 198 198 198 0.15 % 54 phút trước
MUA VND ETC 1.000 1,000.000 85,526 85,531 85,536 85,541 85,546 85,551 0.15 % 1 phút trước
MUA VND ETH 0.100 500.000 1,984,927 1,979,927 1,974,927 1,969,927 1,964,927 1,959,927 0.15 % 17 giây trước
MUA VND NXT 100.00 50,000.00 932 932 932 932 932 932 0.15 % 13 giờ trước
MUA VND OMG 0.50 10,000.00 26,822 26,822 26,822 26,822 26,822 26,822 0.15 % 4 phút trước
MUA VND PAX 50 10,000 23,556 23,556 23,556 23,556 23,556 23,556 0.15 % 55 phút trước
MUA VND RVN 50 10,000 280 280 280 280 280 280 0.15 % 53 phút trước
MUA VND USDT 100.00 199.99 23,400 23,395 23,390 23,385 23,380 23,375 0.15 % 10/11/2018 09:53
MUA VND USDT 200.00 999.99 23,350 23,345 23,340 23,335 23,330 23,325 0.15 % 10/11/2018 09:53
MUA VND USDT 1,000.00 20,000.00 23,300 23,295 23,290 23,285 23,280 23,275 0.15 % 10/11/2018 09:52
MUA VND XLM 50.00 10,000.00 2,257 2,257 2,257 2,257 2,257 2,257 0.15 % 6 phút trước
MUA VND XMR 0.10 10,000.00 919,839 919,834 919,829 919,824 919,819 919,814 0.15 % 17 giây trước
MUA VND XRP 50.00 10,000.00 6,804 6,803 6,802 6,801 6,800 6,799 0.15 % 5 phút trước
MUA VND XVG 100.00 50,000.00 136 136 136 136 136 136 0.15 % 17 giây trước
BÁN ADA VND 100.00 50,000.00 626 626 626 626 626 626 0.15 % 2 phút trước
BÁN BAT VND 50 10,000 2,773 2,773 2,773 2,773 2,773 2,773 0.15 % 19 phút trước
BÁN BCH VND 0.0100 100.0000 0 0 0 0 0 0 0.15 % 16/11/2018 15:57
BÁN BTC VND 0.0100 10.0000 70,063,941 70,073,941 70,083,941 70,093,941 70,103,941 70,113,941 0.15 % 13 giây trước
BÁN DASH VND 0.100 500.000 1,357,740 1,362,740 1,367,740 1,372,740 1,377,740 1,382,740 0.15 % 13 giây trước
BÁN DCR VND 1 1,000 310,310 310,310 310,310 310,310 310,310 310,310 0.15 % 2 phút trước
BÁN DGB VND 50 10,000 181 181 181 181 181 181 0.15 % 12 phút trước
BÁN ETC VND 1.000 1,000.000 78,437 78,432 78,427 78,422 78,417 78,412 0.15 % 13 giây trước
BÁN ETH VND 0.500 500.000 1,843,217 1,848,217 1,853,217 1,858,217 1,863,217 1,868,217 0.15 % 13 giây trước
BÁN LTC VND 0.100 1,000.000 557,968 558,968 559,968 560,968 561,968 562,968 0.15 % 1 phút trước
BÁN NXT VND 100.00 50,000.00 239 239 239 239 239 239 0.15 % 22 phút trước
BÁN OMG VND 0.50 10,000.00 24,610 24,610 24,610 24,610 24,610 24,610 0.15 % 17 giây trước
BÁN PAX VND 50 10,000 21,551 21,551 21,551 21,551 21,551 21,551 0.15 % 2 giờ trước
BÁN RVN VND 50 10,000 257 257 257 257 257 257 0.15 % 5 phút trước
BÁN SC VND 1,000 10,000 48 48 48 48 48 48 0.15 % 4 giờ trước
BÁN USDT VND 100.00 199.99 21,600 21,605 21,610 21,615 21,620 21,625 0.15 % 25/10/2018 14:44
BÁN USDT VND 200.00 999.99 21,650 21,655 21,660 21,665 21,670 21,675 0.15 % 25/10/2018 14:44
BÁN USDT VND 1,000.00 20,000.00 21,700 21,705 21,710 21,715 21,720 21,725 0.15 % 25/10/2018 14:44
BÁN XMR VND 0.10 10,000.00 834,581 834,586 834,591 834,596 834,601 834,606 0.15 % 2 phút trước
BÁN XRP VND 50.00 10,000.00 6,163 6,164 6,165 6,166 6,167 6,168 0.15 % 17 giây trước
BÁN XVG VND 100.00 50,000.00 121 121 121 121 121 121 0.15 % 17 giây trước
ĐỔI VND VND 1,000,000 100,000,000 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.15 % 09/02/2018 09:59

GIẢI THÍCH :
  1. Hoa Hồng là số tiền bạn sẽ nhận được nếu người bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch ở tỷ giá đó.
  2. Tỷ Giá là tỷ giá sẽ được áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các tỷ giá Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim hay Kim Cương tùy thuộc vào nhóm của khách hàng. Bạn có thể xem nhóm của mình tại [ đây ] sau khi đã đăng nhập.